Skoči na vsebino

CILJI IN SREDSTVA KOHEZIJSKE POLITIKE 2007-2013

V obdobju 2007 – 2013 je na voljo 308,041 mrd € (v cenah 2004) kohezijskih sredstev za celotno EU, ki so razdeljena po naslednjih treh ciljih:

 

Cilj Konvergenca (skupno 81,54% vseh kohezijskih sredstev oziroma 251,163 mrd €) je namenjen:

 • najmanj razvitim regijam: kjer bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v obdobju 2000-2002 ne presega 75% povprečja EU25 _ 70,51% sredstev iz cilja Konvergenca oziroma 177,083 mrd €
 • kohezijskim državam: kjer države članice ne dosegajo 90% bruto nacionalnega dohodka (BND) EU v obdobju 2001-2003 - 23,22% oziroma 58,308 mrd €

Prehodno pa tudi:

 • statistično prizadetim regijam: kjer te regije presegajo povprečje 75% razvitosti EU25, bi pa bile pod to mejo v primeru EU15 - 4,99% oziroma 12,521 mrd €
  dosedanjim kohezijskim državam, ki presegajo 90% BND EU25, bi pa bile pod to mejo v primeru EU15 - 1,29% oziroma 3,25 mrd €

Cilj Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje (skupno 15,95% vseh kohezijskih sredstev oziroma 49,128 mrd €) je namenjen:

 • regijam, ki presegajo 75% BDP/prebivalca EU25 v obdobju 2000-2002 in niso statistično prizadete regije - 78,86% sredstev iz cilja Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje oziroma 38,742 mrd

Prehodno pa tudi:

 • regijam sedanjega Cilja 1, ki so zaradi svoje gospodarske rasti presegle mejo 75% povprečne razvitosti EU15 (merjeno v BDP/prebivalca v letih 2000-2002)
  Cipru - obema kategorijama skupaj 21,14% oziroma 10,385 mrd €

Cilj Evropsko teritorialno sodelovanje (skupno 2,52% vseh kohezijskih sredstev oziroma 7,75 mrd €) je namenjen:

 • čezmejnemu sodelovanju regij na ravni NUTS III ob notranjih in nekaterih zunanjih mejah EU - 73,86% sredstev iz cilja Evropsko teritorialno sodelovanje oziroma 5,576 mrd €
 • transnacionalnemu sodelovanju - 20,95% oziroma 1,582 mrd €
 • medregionalnemu sodelovanju (predvsem mrežnemu povezovanju in izmenjavi izkušenj) celotnega območja EU - 5,19% oziroma 392 mio €

KONVERGENCA:

81,54% vseh kohezijskih sredstev

 

251,163 mrd€

 

a) najmanj razvite regije

70,51%

177,083 mrd €

 

b) kohezijske države

23,22%

58,308 mrd €

 

c) statistično prizadete regije

4,99%

12,521 mrd €

 

d) države s prehodno pomočjo iz Kohezijskega sklada

1,29%

3,25 mrd €

REGIONALNA KONKURENČNOST IN ZAPOSLOVANJE:

15,95% vseh kohezijskih sredstev

 

49,128 mrd €

 

a) regije nad 75% BDP/prebivalca EU25

78,86%

38,742 mrd €

 

b) regijam sedanjega cilja 1, ki so zaradi svoje rasti presegle mejo 75% povprečne razvitosti EU15

b) in c) skupaj 21,14%

10,385 mrd

 

c) Ciper

 

 

EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE:

2,52% vseh kohezijskih sredstev

 

7,75 mrd €

 

a) čezmejno sodelovanje

73,86%

5,576 mrd €

 

b) transnacionalno sodelovanje

20,95%

1,582 mrd €

 

c) medregionalno sodelovanje

5,19%

392 mio €


Omenjena sredstva so bila za posasmezna upravičena območja določena v Odločbah Komisije z dne 04/VIII/2006:

 • za cilj konvergenca v Odločbi K(2006) 3474 končni
 • za cilj evropsko teritorialno sodelovanje v Odločbi K(2006) 3473 končni
 • za Kohezijski sklad v Odločbi K(2006) 3479 končni

Vse odločbe so dosegljive tukaj.

KOHEZIJSKA SREDSTVA ZA OBDOBJE 2007-2013 ZA SLOVENIJO

 

V Sloveniji je za obdobje 2007 – 2013 na voljo 3.729.381.086 € (v cenah 2004) kohezijskih sredstev:

 • Cilj konvergenca: 2.401.302.729 € v cenah 2004
 • Cilj evropsko teritorialno sodelovanje: 92.482.900 € v cenah 2004
 • Kohezijski sklad: 1.235.595.457 € v cenah 2004