Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OPERATIVNI PROGRAM 2014-2020

Vlada Republike Slovenije se je dopisni seji 20. januarja 2014 seznanila s pripravo Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020.

 

V dokumentu so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. Dokument je izhodišče za nadaljnja usklajevanja tako na ravni države (ministrstva in drugi deležniki), kot tudi z Evropsko komisijo.

 

Osnutek Operativnega programa tako vključuje:
• povezavo med opredeljenimi specifičnimi cilji in rezultati, pripadajočimi kazalniki, ter predlaganim naborov ukrepov za prihodnje izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji,
• finančni načrt za obdobje 2014-2020,
• okvirno opredelitev vsebin, ki se nanašajo na celostni pristop k teritorialnemu razvoju, posebna geografska območja oziroma ciljne skupine, ki jim grozi socialna izključenost ali diskriminacija,
• posebne potrebe geografskih območij, ki so stalno prizadete zaradi neugodnih naravnih ali geografskih razmer,
• vsebine, ki se nanašajo na organe odgovorne za upravljanje, nadzor in revizijo ter vlogo partnerjev,
• povezave z drugimi skladi EU na posameznih vsebinskih področjih,
• informacije o izpolnjevanju predhodnih pogojenosti ter
• vsebine, ki se nanašajo na vključevanje horizontalnih načel v izvajanje Operativnega programa.

 

Po zaključku nadaljnjega usklajevanja dokumenta med ministrstvi in drugimi deležniki ter po odzivu oz. mnenju Evropske komisije glede vsebine predlaganega osnutka, bo vlada pripravila drugi osnutek dokumenta. Predvidoma konec marca 2014 bo posredovan v Bruselj, njegovo končno potrditev s strani Evropske komisije pa vlada pričakuje v maju 2014.

 

OSNUTEK - Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 (redakcijsko popravljena različica; objava 29. 1. 2014)

Javno naznanilo o javni razgrnitvi Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja (Natura 2000) in prvega osnutka Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (objava 7. 3. 2014)


OPERATIVNI PROGRAMI ZA EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE 2014-2020 (OP ETS)


Slovenija bo pripravila štiri operativne programe, na osnovi čezmejnega sodelovanja:

•    Operativni program Slovenija- Avstrija
•    Operativni program Slovenija-Madžarska
•    Operativni program Slovenija-Hrvaška
•    Operativni program Slovenija-Italija

 

The number of the operational programmes is subject to the Partnership Agreement agreed with the EU; at the moment only one operational programme at the national level is foreseen (i.e. Objective 1).  


The main function of the operational programme is to represent the coherent strategy of the Member State for investment of the EU Cohesion Policy funds. 


The main elements of the operational programme:

 

  • clear commitments regarding the objectives, implementation and financing
  • the operational programme should take into account the sectoral challenges and territorial imbalances
  • the operational programme should be consistent with the Partnership Agreement and should be supplemented from the sectoral/regional view-point and not repeat the Partnership Agreement
  • the operational programme should be clear and concise

 

OPERATIONAL PROGRAMMES FOR EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION 2014-2020 (OP ETC)


Slovenia will prepare four operational programmes on the basis of cross-border cooperation:

 

  • Operational Programme Slovenia-Austria
  • Operational Programme Slovenia-Hungary
  • Operational Programme Slovenia-Croatia
  • Operational Programme Slovenia-Italy