Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE

Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 34 43

E: gp.svrk@gov.si

 

V proračunskem obdobju EU 2014–2020 je vzpostavljena že peta generacija programov Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS), oblikovanih v okviru evropske kohezijske politike. V tem programskem obdobju se za programe ETS zopet obuja oznaka INTERREG. Namen vzpostavitve programov je krepitev institucionalnega čezmejnega in regionalnega sodelovanja, tako na notranjih kot tudi zunanjih mejah EU. Govorimo o čezmejnih, medregionalnih in transnacionalnih programih, sofinanciranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki spodbujajo sodelovanje na številnih področjih. 

 

Koriščenje potencialov čezmejnega sodelovanja v okviru programov ETS in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) je za države, ki so po teritorialnem obsegu manjše in so ''bogate'' z zunanjimi mejami, izredno pomembno. Ob tem je treba izpostaviti pomen čezmejnih programov ETS za kakovost življenja in dobro sožitje prebivalcev ob meji ter spodbujanje aktivnosti manjšin, kot povezovalca znotraj skupnega obmejnega prostora. Sodelovanje v programih med-regionalnega sodelovanja omogoča slovenskim prijaviteljem uveljavitev v širšem evropskem prostoru in spoznavanje dobrih praks partnerjev onstran meja. K vsebinskemu povezovanju omenjenih projektov s projekti evropske kohezijske politike pa prispeva tudi izvajanje projektov v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma ter Švicarskega prispevka.

 

Več o uspešnosti Slovenije na področju ETS v finančnem obdobju 2007–2013 in podrobnostih finančnega obdobja 2014–2020 najdete na  sledečih povezavah:

-2007–2013 

-2014–2020