Skoči na vsebino

INTERREG IVC

PROGRAM MEDREGIONALNEGA SODELOVANJA 

 

Informativni dan na temo programa INTERREG IVC in Interreg Europe, 27. maj 2015

 

Interreg Europe 2014-2020

 

Medregionalno sodelovanje na področju raziskav in inovacij, izboljšanja konkurenčnosti MSP, podpore prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih ter varstvu okolja in spodbujanju učinkovite rabe virov se v obdobju 2014-2020 nadaljuje v okviru programa Interreg Europe.

 

Novice objavlja organ upravljanja na spletni strani http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/ 

 

Zgodovina medregionalnega sodelovanja INTERREG IVC 2007-2013

 

 

 

NAVODILA ZA POROČANJE ZA SLOVENSKE PARTNERJE - INTERREG IVC 2007-2013 

 

Navodila za poročanje INTERREG IVC (1.4.2014)

Obrazci za poročilo INTERREG IVC (1.4.2014)

priloga 1 - Mesečne časovnice INTERREG IVC (3.9.2014)

Priloga 2 - Dokazila po kategoriji izdatka (1.4.2014)

Priloga 3 - Projektna mapa INTERREG IVC (1.4.2014)

Priloga 4 - Zahtevek za nacionalno sofinanciranje INTERREG IVC 2014 (1.4.2014)

 

OP INTERREG IVC


VEČ INFORMACIJ - NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA

 

Spletna stran programa INTERREG IVC