Skoči na vsebino

MEDNARODNI FINANČNI MEHANIZMI

Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 34 43
F: 01 400 35 22
E: gp.svrk(at)gov.si

 

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je nacionalni koordinator pomoči, ki jo Slovenija prejema od Evropske unije, in dvostranske pomoči držav članic EU.

Pomoč Evropske unije Slovenija prejema od leta 1992. Najprej se je porabljala za prehod v tržno gospodarstvo, postopoma pa se je usmerila v prilagajanje slovenske zakonodaje pravnemu redu Evropskih skupnosti (acquis communautaire). V pristopnem obdobju od leta 2000 do 2003 je bila pomoč namenjena predvsem krepitvi upravno-administrativnih struktur in pripravi na izvajanje prihodnje strukturne politike. 

SVRK v vlogi nacionalnega koordinatorja skrbi za načrtovanje in izvajanje programov pomoči. Koordinira nadzor nad izvajanjem in vrednotenjem projektov ter bedi nad porabo sredstev v državi prejemnici pomoči. 

 

 

 

 

Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem

Finančna mehanizma v okviru Sporazuma o EGP

 

 

 

   Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem na FacebookuŠvicarski prispevek

Slovensko-švicarski program sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji