Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROJEKTI

 

V okviru slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji se je sofinanciralo skupaj 8 projektov in skladov. 

-3 projekti so bili izbrani preko javnega poziva za zbiranje osnutkov projektov s področij okolje in infrastrukture ter zdravje in na način dvostopenjskega izbora in potrditve projektov. Za končno odločitev o financiranju projekta je bila pristojna Švica oz. SDC ali SECO (Zvezno ministrstvo za zunanje zadeve, ki deluje prek Švicarske agencije za razvoj in sodelovanje - SDC, in Zvezno ministrstvo za gospodarske zadeve, ki deluje prek Državnega sekretariata za gospodarske zadeve - SECO). Projekte so izvajale izvajalske agencije.

-2 projekta (oz. en projekt in en sklad) sta se izvajala preko vmesnih organov. Projekt tehnične pomoči za finančno poročanje se je izvajal preko Ministrstva za finance. Predlog za projekt, ki ga je potrdila Švica, je podala mednarodna organizacija (Svetovna banka). 

 

Sklad za NVO in partnerske projekte je kot vmesni organ vodil izvajalec, ki je bil izbran po postopku javnega naročila.

-2 sklada je vodil Nacionalni koordinacijski organ – Sklad za tehnično pomoč in Sklad za pripravo projektov.

-Štipendijski sklad se je odvijal preko Rektorske konference švicarskih univerz (CRUS) iz Švice. 

 

OKOLJE IN INFRASTRUKTURA

 

V okviru usmeritve okolje in infrastruktura sta se v Sloveniji izvedla dva projekta, ki sta izboljšala energetsko učinkovitost in uvedla obnovljive energetske sisteme.

 

1. Projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah  

 

Projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah, ki ga je izvajala Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA), je trajal 5 let in 8 mesecev. Trajanje se je tekom izvajanja projekta večkrat podaljšalo (prvotni zaključek 31. december 2013, dejanski zaključek 31. avgust 2015). 

 

Sofinanciranja projekta iz programa Švicarski prispevek je znašalo 3.680.000 CHF. Zaradi ugodnega menjalnega tečaja med CHF in EUR se je vrednost projekta z začetnih 3.179.000 EUR v letu 2010 povečala na 4.448.756 EUR v letu 2015. Znesek sofinanciranja iz programa Švicarski prispevek je znašal 3.139.252 EUR. Izkoristek sredstev Švicarskega prispevka je znašal 98,23 odstotka.

 

V projekt je bilo vključenih 9 primorskih občin (Piran, Koper, Ilirska Bistrica, Pivka, Cerkno, Tolmin, Brda, Šempeter-Vrtojba in Nova Gorica) in Triglavski narodni park, v katerih se je energetsko saniralo 13 javnih objektov. 29 javnih objektov se danes ogreva z 12 novimi kotli na lesno biomaso (peleti ali lesnimi sekanci). 8 objektov je bilo celovito energetsko saniranih: izolacija fasade, obnova in/ali izolacija strehe, menjava oken, menjava radiatorjev, izvedba malih investicijskih ukrepov za izboljšanje ogrevalnega sistema, kamor spada hidravlično uravnoteženje sistema, vgradnja opreme za daljinsko spremljanje ipd.

 

V okviru projekta je bila v občini Šempeter-Vrtojba postavljena 167-kilovatna sončna elektrarna v dolžini 600 metrov, prva v Sloveniji postavljena na protihrupni ograji ob avtocesti, torej na že degradiranem območju.

 

Pri izobraževalnih aktivnosti, ki so se izvajale v 37 primorskih osnovnih šolah, so bile predvidene ciljne vrednosti daleč presežene. Izobraževalni program za obnovljive vire energije (OVE) in učinkovito rabo energije (URE) je dosegel več kot 20.000 učencev, dijakov, učiteljev in javnih uslužbencev, ki so sodelovali na številnih delavnicah, krožkih, znanstvenih dnevih, ekskurzijah, natečajih. Natisnjenih je bilo 250 izvodov obsežnega izobraževalnega gradiva za učitelje ter razdeljenih 40 modelov hiške (kot učni pripomoček), ki prikazuje vse možne obnovljive vire energije. Na internetu je objavljeno e-gradivo o OVE in URE. V projekt vključenih osnovnih šolah so postavljeni informacijski monitorji, ki prikazujejo podatke o učinkovitosti ogrevanja. Ena od posebnih pridobitev pa je Brunarica obnovljivih virov energije, ki je postavljena v Eko parku OŠ Cerkno.

 

Izvedbena agencija: GOLEA, Nova Gorica

Švicarski prispevek: 3.680.000 CHF

Datum podpisa projektnega sporazuma: 18. december 2009

Datum podpisa sporazuma za izvedbo projekta med NKO in izvedbeno agencijo: 6. maj 2010

Trajanje projekta: 1. januar 2010 - 31. avgust 2015

 

Brošura:

 

Foto:

 

Video - po sodelujočih krajih:

 

O projektu na spletni strani: https://www.golea.si/ove/

 

Novica z dne 4. junij 2015 ob zaključku projekta 

 

 

2. Projekt Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru

 

Projekt Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru, ki ga je izvajala Regionalna razvojna agencija BSC Kranj d.o.o., je trajal 4 leta in 8 mesecev. Trajanje se je tekom izvajanja projekta trikrat podaljšalo (prvotni zaključek 31. julij 2013, dejanski zaključek 30. september 2015). 

 

85 % znesek sofinanciranja projekta iz programa Švicarski prispevek je znašal 5.293.800 CHF. Zaradi ugodnega menjalnega tečaja med CHF in EUR se je vrednost projekta z začetnih 4.152.000 EUR povečala za 1.096.121 EUR, torej na 5.248.121 EUR. Znesek sofinanciranja iz programa Švicarski prispevek pa se je povečal s prvotnih 3.529.200 EUR na 4.460.902 EUR (razlika je 931.702 EUR). 93,7 % sredstev celotnega projekta je bilo namenjenih investicijam, ki so se izvedle v dveh delih. Prvi del investicij v vrednosti 4.220.514 EUR se je v šestih gorenjskih občinah izvajal v letih 2012/2013, drugi del investicij v vrednosti 737.384 EUR pa v letu 2015 v štirih gorenjskih občinah.

 

V prvem delu investicij se je na petih objektih izvedla celovita energetska obnova: menjava načina ogrevanja na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami, namestile so se sončne elektrarne, kolektorji, izvedene so bile izolacije fasad in streh ter zamenjano je bilo stavbno pohištvo.

 

V drugem delu investicij so se na treh objektih zamenjala okna, na dveh objektih se je obnovila kotlovnica in zamenjala sta se kotla, v Tržiču pa se je kompletno energetsko saniral muzej (Paviljon NOB) vključno z menjavo načina ogrevanja.

 

Ostala sredstva projekta v skupni vednosti 290.223 EUR so bila namenjena za mehke aktivnosti, za prenos znanja in strokovnega sodelovanja ter za promocijo ciljev projekta in programa. V okviru prenosa znanja o OVE ter energetsko učinkovitih sistemih na lokalna mala in srednja podjetja sta bili organizirani 2 strokovni ekskurziji v Švico z namenom ogleda podjetij, ki se ukvarjajo z OVE. Organizirana je bila tudi konferenca na temo OVE in URE, na kateri so sodelovali predavatelji iz Švice in Slovenije.

 

Izkoristek sredstev Švicarskega prispevka je znašal 99,96 %. 

 

Projekt Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru je bil zasnovan že leta 2007 in predstavlja enega od prvih primerov celostne energetske obnove šolskih in drugih javnih objektov. Pomemben je tudi zato, ker je regionalna razvojna agencija uspela z idejo energetskih obnov v en projekt vključiti 10 od skupno 18 gorenjskih občin. S tem pa se je povečala tudi obveščenost javnosti o programu Švicarski prispevek. 

 

BSC Kranj d.o.o. (Business Support Centre) je v okviru projekta uspel skleniti več poslovnih sodelovanj med švicarskimi in slovenskimi podjetji, ki se ukvarjajo bodisi s projektiranjem ali izvedbo storitev s področja OVE in URE. Prenos švicarskega znanja s področij OVE in URE v Slovenijo je viden v obnovljenih kotlovnicah in načinih ogrevanja v gorenjskih osnovnih šolah in drugih javnih objektih.

 

Izvedbena agencija: Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC, Kranj

Švicarski prispevek: 5.293.800 CHF

Datum podpisa projektnega sporazuma: 28. januar 2011

Datum podpisa sporazuma za izvedbo projekta med NKO in izvedbeno agencijo: 28. januar 2011

Trajanje projekta: 1. februar 2011 - 30. september 2015 

 

O projektu na spletni strani:http://www.reaal.si/


Predstavitev:

 

Foto:

Video: Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru - REAAL / Swiss Contribution

 

 

 

Video - po sodelujočih krajih:

BledGorenja vas - PoljaneGorjeJezerskoKranj
Kranjska GoraPreddvorŠkofja LokaTržičŽiri

 

ZASEBNI SEKTOR

 

V okviru usmeritve zasebni sektor so se v Sloveniji sredstva Švicarskega prispevka namenila za podporo učinkovitemu izvajanju in uveljavljanju pravnega reda EU, ki se nanaša na poročanje o finančnem položaju podjetij. S projektom so se okrepile institucionalne in regulativne zmogljivosti za finančno poročanje o podjetniškem sektorju in revizijo na državni ravni.

 

3. Projekt tehnične pomoči za krepitev institucionalne in regulativne sposobnosti za finančno poročanje o podjetniškem sektorju in revizijo na državni ravni

 

Projektni sporazum za izvedbo projekta sta Slovenija in Švica podpisali 3. oktobra 2008 v Ljubljani. SVRK je deloval kot Nacionalni koordinacijski organ (NKO), ki je odgovoren za izvajanje slovensko-švicarskega programa sodelovanja v celoti, medtem ko je za izvajanje vloge vmesnega organa za projekt tehnične pomoči za krepitev institucionalne in regulativne sposobnosti za finančno poročanje o podjetniškem sektorju in revizijo na državni ravni (v nadaljevanju FRTAP) bilo zadolženo Ministrstvo za finance. Končna koristnika tehnične pomoči sta bila Agencija za javni nadzor nad revidiranjem in Slovenski inštitut za revizijo (SIR). Izvajalska agencija je bila Svetovna banka, Center za finančno poročanje, Dunaj.

 

V okviru projekta so bili pripravljeni prevodi revizijskih standardov in drugih relevantnih dokumentov, pripravljene nekatere študije oziroma poročila (A&A ROSC), izvedene delavnice za končne koristnike ipd. V zadnjem letu izvajanja projekta FRTAP je bila Slovenskemu inštitutu za revizijo (SIR) iz projekta dodeljena tudi dodatna tehnična pomoč oziroma sredstva za financiranje dokončanja implementacije revizijske metodologije DESCARTES.

 

Vmesni organ: Ministrstvo za finance

Izvedbena agencija: Center za finančno poročanje pri Svetovni Banki, Dunaj

Švicarski prispevek: 1,500,000 CHF

Datum podpisa projektnega sporazuma: 3. oktober 2008

Datum podpisa sporazuma za izvedbo projekta z izvedbeno agencijo: 3. oktober 2008

Trajanje projekta: 15. oktober 2008 - 30. junij 2014

 

https://www.eda.admin.ch/content/dam/erweiterungsbeitrag/en/documents/Projekte/228384-Finanzberichterstattung-Print_EN.pdf

 

 

ČLOVEKOV IN DRUŽBENI RAZVOJ

 

Del sredstev za usmeritev človekov in družbeni razvoj je bil namenjen za raziskave in razvoj, s ciljem krepitve znanstvene zmogljivosti z boljšim dostopom do izobraževanja in izbranimi predstavitvenimi programi. Projekt je obsegal štipendije za programe na visoki stopnji in podiplomske programe v Švici.

 

4. Štipendijski sklad

 

Koordinacijski organ:Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Izvajalski organ: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Vmesni organ: Rektorska konferenca švicarskih univerz (CRUS) 

Švicarski prispevek: 1.000.000 CHF

Datum podpisa sporazuma za Štipenskijski sklad:30. september 2009

Trajanje projekta: 31. december 2016

 

Izvajanje Štipendijskega sklada se je začelo v februarju 2010 z oznanitvijo programa znanstvenih izmenjav (Scientific Exchange Programme NMS-CH). V okviru programa se je financiralo štipendije za študente na doktorskem in postdoktorskem študiju za obdobje od 6 do 24 mesecev. Na drugem razpisu so lahko kandidirale Estonija, Madžarska, Litva, Poljska in Slovenija.

 

Najvišje število točk sta prejeli dve prijavi iz Slovenije, ki sta bili tudi odobreni, in sicer:

-Nacionalni inštitut za biologijo in

-Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

 

Na četrtem razpisu so lahko kandidirale Madžarska, Litva, Slovaška in Slovenija. Do roka za oddajo (1. april 2010) je prispelo 13 predlogov iz Slovenije. 

 

Odobreni so bili štirje projektni predlogi iz Slovenije:   

-2 projekta, ki jih je prijavila Univerza v Ljubljani (področje: kemija in temeljne raziskave na področju biologije), 

-1 projekt, ki ga je prijavil Kemijski inštitut, in 

-1 projekt, ki ga je prijavil Kmetijski inštitut (področje: splošna biologija).

 

Na šestem razpisu so lahko kandidirale Bolgarija, Madžarska, Litva, Romunija, Slovaška in Slovenija. Do roka za oddajo (1. april 2012) je prispelo 13 predlogov iz Slovenije.

 

Odobreni so bili štirje projektni predlogi iz Slovenije: 

-1 projekt, ki ga je prijavil Institut Jožef Štefan,

-1 projekt, ki ga je prijavila Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani,  

-1 projekt, ki ga je prijavila Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, in

-1 projekt, ki ga je prijavil Kmetijski inštitut. 

 

1. aprila 2014 je prispelo 14 slovensko-švicarskih projektnih predlogov. 

 

Odobrena sta bila dva projektna predloga iz Slovenije:

-1 projekt, ki ga je prijavil Kemijski inštitut (področje: kemija) za predlagano trajanje s kratkotrajnimi obiski, in  

-1 projekt, ki ga je prijavil Institut Jožef Štefan (področje: inžinirske znanosti) za skrajšano obdobje šetih mesecev brez kratkotrajnih obiskov.

 

Skupno je bilo torej financiranih 12 štipendij.

 

https://www.eda.admin.ch/content/dam/erweiterungsbeitrag/en/documents/Projekte/Sciex_2015_en.pdf

 

ZDRAVJE

 

Švica je z nepovratnimi sredstvi za področje zdravja prispevala k pridobitvi medicinske opreme in s tem zagotovila bistvene izboljšave pri ugotavljanju in zdravljenju rakavih bolezni.

 

5. Projekt Nakup opreme za radioterapijo v okviru UKC Maribor

 

Projekt Nakup opreme za radioterapijo v okviru UKC Maribor, ki ga je izvajalo Ministrstvo za zdravje, končni upravičenec je bil Univerzitetni klinični center Maribor (UKC MB), je trajal 3 leta in 6 mesecev. Trajanje se je tekom izvajanja projekta 1 krat podaljšalo (prvotni zaključek 31. december 2014, podaljšanje 31. december 2015). Podaljšanje je bilo potrebno zaradi izvedbe izobraževanja za zdravnike UKC Maribor v Onkološkem Inštitutu Belinzona v letu 2015.

 

Znesek sofinanciranja iz programa Švicarski prispevek je znašal 5.526.200 CHF. Ta znesek je predstavljal 74,2 % celotne vrednosti projekta. Po povečanju celotne vrednosti projekta zaradi dviga davka na dodano vrednost z 20 % na 22 % se je delež sofinanciranja iz programa Švicarski prispevek zmanjšal na 72,98 %. 

 

Prvotni znesek donacije je znašal 3.500.000 CHF. Po prerazporeditvi preostanka sredstev iz področne usmeritve okolje in infrastruktura se je znesek povečal na 5.526.200 CHF. 

 

98,45 % sredstev celotnega projekta je bilo namenjenih nabavi dveh obsevalnikov s potrebno opremo, preostanek pa za sodelovanje med UKC Maribor in Onkološkim inštitutom iz Bellinzone v Švici.

 

99,78 % sredstev Švicarskega prispevka je bilo izkoriščenih. 

 

Projekt je dosegel vse načrtovane indikatorje (nakup dveh obsevalnikov in izvedba izobraževanja mariborskih zdravnikov v OI Bellinzona). Rezultati, vezani na obravnavo bolnikov, bodo doseženi v prihodnjih letih.

 

Obsevalnika sta bila dostavljena in vgrajena v letih 2013/2014. Ker je bil projekt del krovnega projekta izgradnje onkološkega oddelka, je bilo treba pred dejanskim delovanjem obsevalnikov predhodno dokončati še investicije, vezane na krovni projekt. 

 

Izvedbena agencija: Ministrstvo za zdravje

Švicarski prispevek: 5.526.200 CHF

Datum podpisa projektnega sporazuma: 29. maj 2012

Trajanje projekta: 1. julij 2012 - 31. december 2015

Datum podpisa Memoranduma o soglasju z OI Bellinzona: 18. december 2012

Novica o zaključku projekta

 

Foto:

 

Video:

 

POSEBNE DODELITVE

 

V okviru posebnih dodelitev je Švicarski prispevek financiral tudi nevladne organizacije (civilno družbo), katerih projekti so prav tako prispevali k ekonomski in socialni koheziji kot pomembnemu dejavniku razvoja in sodelovanja. S projekti se je prispevalo predvsem k zagotavljanju storitev socialnega skrbstva in k okoljskim zadevam, hkrati pa se je omogočala tudi krepitev organizacijskih zmogljivosti civilne družbe.

 

Poleg tega se je s Švicarskim prispevkom v okviru bilateralnega sodelovanja spodbujalo in krepilo tudi partnerstvo med občinami in regijami v Sloveniji in Švici.

 

6. NVO Sklad in sklad za partnerske projekte

 

Sklad za NVO je bil namenjen izključno nevladnim organizacijam za izvedbo projektov do vrednosti 100.000 CHF, katerih cilji podpirajo osnovni prioriteti, ki sta bili določeni s strani donatorja, in sicer reševanje okoljske problematike in zagotavljanje socialno-varstvenih storitev. Vrednost partnerskih projektov je bila lahko največ 100.000 CHF. V okviru posameznega projekta je Švicarski prispevek zagotavljal 90% sredstev, medtem ko so morali prijavitelji zagotoviti preostalih 10 % v obliki lastnih finančnih sredstev.

 

Sklad za male projekte v okviru partnerstva je bil namenjen malim partnerskim projektom s švicarskimi partnerji s ciljem spodbujanja spoznavanja in sodelovanja različnih organizacij v obeh državah, kot na primer lokalnih skupnosti, šol, društev, NVO ipd. Vrednost partnerskih projektov je bila lahko največ 50.000 CHF. V okviru posameznega projekta je Švicarski prispevek zagotavljal 85 % sredstev, prijavitelji pa 15 % v obliki lastnih finančnih sredstev.

 

V okviru skladov sta bila izvedena dva razpisa za dodelitev teh sredstev. Prvi razpis je bil izveden v juniju 2010. Izbranih je bilo 8 NVO projektov v skupni vrednosti 582.312,40 CHF in 6 malih projektov v okviru partnerstva v skupni vrednosti 281.108,80 CHF. Pogodbe z upravičenci so bile podpisane v januarju 2011. Drugi razpis za dodelitev preostalih sredstev je bil zaključen v oktobru 2011. Na razpis je bilo prijavljenih več ko 260 projektov, izbranih pa je bilo 15 NVO projektov v skupni vrednosti 1.214.280,10 CHF in 13 malih projektov v okviru partnerstva v skupni vrednosti 621.807,80 CHF.

 

Vmesni organ: REC, Ljubljana

Švicarski prispevek: 3.226.000 CHF 

Date of signature of Block Grant Agreement: 26. marec 2010

Datum podpisa sporazuma za izvedbo projekta z vmesnim organom: 13. april 2010

Trajanje projekta: 1. april 2008 - 30. junij 2014

 

Novica ob zaključku projekta

 

Foto:

 

 

Povezave do nekaterih projektov:

stopjez.lutra.si/en/component/content/article/63-zakljucno-srecanje-svicarskega-prispevka

stanovanjskekooperative.si/o-projektu

kersnikova.org/podpora/

 

7. Sklad za pripravo projektov

 

Sredstva Sklada za pripravo projektov so bila namenjena za plačilo stroškov priprave dokončne projektne dokumentacije za projekte, katerih osnutke je donator predhodno že odobril.

 

Sredstva za pripravo projektov so koristile 4 izvajalske agencije: GOLEA, BSC Kranj d.o.o., Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Izvedba projekta, ki ga je prijavilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, v kasnejši fazi ni bila realizirana.

 

Vmesni organ: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo / NKO

Švicarski prispevek: 300.000 CHF

Datum podpisa projektnega sporazuma: 27. junij 2008

Datum podpisa sporazuma za izvedbo projekta z NKO in izvedbeno agencijo: GOLEA – 2. april 2009, BSC – 26. marec 2009, Ministrstvo za zdravje – 23. april 2009, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – 16. december 2011

Trajanje projekta: junij 2008 - november 2012

 

8. Tehnična pomoč

Izvedbena agencija: NKO

Švicarski prispevek: 330.000 CHF

Datum podpisa projektnega sporazuma: 15. januar 2009

Trajanje projekta: 1. december 2008 - 30. september 2016


9. Švicarsko upravljanje programa

Švica je bila na podlagi tretjega odstavka 5. člena Okvirnega  sporazuma upravičena do 1,1 milijona CHF za švicarsko upravljanje slovensko-švicarskega programa sodelovanja.

 

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

 

21.956.000 CHF je bilo razdeljenih med naslednje projekte in sklade:

 

Tabela 1: Dodeljeni zneski po projektih/skladih v CHF

 

Tabela 2: Prikaz pogodbenih zneskov v CHF po posameznih skladih in projektih ter prikaz izkoriščenih sredstev v zneskih in %

 

Švicarsko upravljanje programa (Swiss Programme Management)

Tehnična pomoč (Technical Assistance Fund)

Sklad za pripravo projektov (Project Preparation Facillity)

NVO Sklad in sklad za partnerske projekte (Block Grant for NGO and Partnership Block Grant)

Projekt Nakup opreme za radioterapijo v okviru UKC Maribor (Acquisition of equipment for radio-therapy within the University Clinical Centre Maribor)

Štipendijski Sklad (Scholarship fund) 

Projekt tehnične pomoči za krepitev institucionalne in regulativne sposobnosti za finančno poročanje o podjetniškem sektorju in revizijo na državni ravni (Financial reporting TA project - FRTAP)

Projekt Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru (Renewable energy across the Alpine land – REAAL)

Projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah (Renewable energy sources in Primorska municipalities)