Skoči na vsebino

RAZVOJNO NAČRTOVANJE

Sektor za razvojne politike
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01/400 36 82
F: 01/400 32 62
E: gp.svrk(at)gov.si

 

 

Na področju razvoja SVRK pripravlja, usklajuje in spremlja izvajanje strategije razvoja Slovenije. Usklajuje pripravo programov za uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020 v Sloveniji in z institucijami Evropske unije. Usklajuje razvojno načrtovanje in razvojne dokumente ter spremlja izvajanje razvojnih politik in njenih programov skladno s programskim proračunom in strukturnimi reformami. V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami načrtuje in usklajuje stališča Republike Slovenije na področju sodelovanja z OECD. Vodi pripravo ter zagotavlja medresorsko usklajenost strateških in programskih dokumentov v sodelovanju z institucijami Evropske unije, na podlagi katerih lahko Slovenija prejema sredstva iz evropskega proračuna. Zagotavlja vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti izvajanja programskih dokumentov s področja kohezijske politike.