Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAZVOJNO NAČRTOVANJE

Sektor za razvojne politike
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01/400 36 82
F: 01/400 32 62
E: gp.svrk(at)gov.si

 

 

 

Na področju razvoja je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pristojna za pripravo Strategije razvoja Slovenije, za usklajevanje in spremljanje njenega izvajanja ter usklajenost drugih strateških dokumentov z razvojnimi cilji strategije. Na nacionalni ravni skrbi za celovitost politik ter načrtuje vzpostavitev sistema za skladnost finančnih in vsebinskih okvirov. Prizadeva si za vzpostavitev boljših mehanizmov horizontalnega in večnivojskega sodelovanja, povezovanja vsebin ter razumevanja presečnih tematik. Zagotavlja usklajenost nacionalnih dokumentov razvojnega načrtovanja z  razvojnimi dokumenti Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij. S koordinacijo in spremljanjem uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 skrbi za večjo skladost domačih in mednarodnih razvojnih ciljev. 

 

Sektor za razvojne politike sodeluje in koordinira mednarodne projekte (dodati link na Retrace in Symbi). Na področju kohezijske politike zagotavlja vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti izvajanja programskih dokumentov (www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/studije-in-vrednotenja).