Skoči na vsebino

SLOVENIJA IN AGENDA 2030


Slovenija in Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030


1. januarja 2016 je začelo veljati 17 ciljev trajnostnega razvoja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki so jih sprejeli svetovni voditelji na zgodovinskem vrhu Združenih narodov septembra 2015. V okviru teh ciljev, ki veljajo za vse, si bodo države v prihodnjih petnajstih letih prizadevale odpraviti vse oblike revščine, se spopasti z neenakostjo in se bojevati proti podnebnim spremembam, pri čemer ne bo nihče zapostavljen.          
 
Video: Slovenia Implementing Sustainable Development Goals

 

Slovenija je v celoti zavezana vsem 17 ciljem Agende 2030, ki je najobsežnejši razvojni akcijski načrt doslej. S sprejetjem Agende 2030 pred dvema letoma smo pokazali našo odločnost sodelovati pri reševanju ključnih izzivov naše dobe. Agenda 2030 je univerzalna in ima preobrazbeni potencial. Usmerjena je v ljudi in naš planet. Je vključujoča. Obljublja, da ne bo nihče zapostavljen, pri čemer bo dostojanstvo in enakopravnost zagotovljeno za vse. Poleg tega je vizija Agende skupno delovanje za boljšo prihodnost ljudi in našega planeta. – dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije

Prostovoljni nacionalni pregled za Slovenijo – 2017  


Vlada Republike Slovenije se je odločila izvesti prvi prostovoljni nacionalni pregled uresničevanja Agende 2030 že v drugem letu veljavnosti Agende. Poročilo bo predstavljeno na političnem forumu za trajnostni razvoj na visoki ravni, ki bo potekal med 10. in 19. julijem 2017 v New Yorku.

Dokumenti:
Prostovoljni nacionalni pregled za Slovenijo – Kratek povzetek
Prostovoljni nacionalni pregled za Slovenijo – Celotno poročilo

Pregled izvajanja Agende 2030 bo na političnem forumu na visoki ravni za trajnostni razvoj (19. julij 2017)  predstavila Alenka Smerkolj, ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo, skupaj z gospodom Kamal Izidor Shaker, poslancem Državnega zbora RS, gospo Sabino Carli, slovensko mladinsko delegatko pri OZN, gospodom Albinom Keuc, direktorjem Platforme Sloga, in gospo Sabino Stadler, generalno direktorico za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve RS.

O prostovoljnih nacionalnih pregledih


Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 poziva države članice, naj v okviru mehanizma za spremljanje in poročanje »začnejo izvajati redne in splošne preglede napredka na državni in notranji ravni, za katere dajo pobudo in jih vodijo same« (odstavek 79). Ti nacionalni pregledi bodo služili kot osnova za redne preglede v okviru političnega foruma za trajnostni razvoj na visoki ravni pod okriljem Ekonomskega in socialnega sveta OZN. Agenda 2030 v odstavku 84 določa, da bo sodelovanje v pregledih političnega foruma za trajnostni razvoj na visoki ravni prostovoljno, pri čemer bodo poročila zajemala razvite države, države v razvoju in številne druge deležnike.

     
Z namenom pospešiti izvajanje Agende 2030 si bodo države v okviru prostovoljnih nacionalnih pregledov lahko izmenjale izkušnje, zgodbe o uspehih in izzivih ter pridobljenih novih spoznanjih. Namen prostovoljnih nacionalnih pregledov je tudi okrepiti politike in vladne ustanove ter aktivirati podporo številnih deležnikov in partnerstev pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.       

 

Celotno besedilo Agende za trajnostni razvoj do leta 2030