Skoči na vsebino

AKTUALNO

 

V ponedeljek, 16. aprila 2018, je Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4) na svoji 6. seji med drugim potrdila spremembe akcijskih načrtov Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Trajnostna pridelava hrane, Tovarne prihodnosti, Zdravje-Medicina in Mobilnost. DSDS S4  tudi sklenila, da je na področju Trajnostne pridelave hrane prišlo do vzpostavitve verige vrednosti na področju mlečno-predelovalnega sektorja, zato je sprejela novo Tabelo prioritet S4 in pripadajočih fokusnih področij, ki služi kot podlaga za izvajanje javnih razpisov na področju raziskav, razvoja in inovacij, povezanih z izvajanjem S4. Več na povezavi.