Skoči na vsebino

AKTUALNO

Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4) je skladno z mandatom, ki ji ga je podelila Vlada RS, in določili javnega razpisa za podporo Strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom (SRIP) v petek, 7. julija 2017, sprejela Tabelo prioritet S4. Ta se uporablja za nadaljnje osredotočenje, konkretizacijo fokusnih področij in tehnologij, skladno z določili drugega poglavja S4. Služi tudi kot podlaga za izvajanje javnih razpisov na področju raziskav, razvoja in inovacij povezanih z izvajanjem S4. Za interpretacijo fokusnih področij in tehnologij se uporabljajo tudi Ključne usmeritve SRIP, ki so objavljene v zgornji tabeli.

V tem smislu so do sofinanciranja v okviru Javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« upravičeni le tisti inovativni, raziskovalno razvojni projekti, ki so skladni s fokusnimi področji in/ali tehnologijami opredeljenimi v:
3.    Tabeli prioritet S4, z izjemo področja trajnostnega turizma in
4.   Ključnih usmeritvah SRIP, z izjemo Ključnih usmeritev Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva turizem.

DSDS S4 se je pri obravnavi in potrjevanju akcijskih načrtov (tudi zaradi že objavljenega Javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«, ki ga je objavil MGRT) osredotočila predvsem na potrjevanje fokusnih področij in tehnologij ter v ta namen tudi sprejela Tabelo prioritet S4. S tem je potrdila akcijske načrte SRIP, razen v delih oz. upoštevajoč posameznemu področju specifične komentarje. Akcijski načrti posameznih SRIP, kot so bili posredovani v obravnavo DSDS S4,  so objavljeni na spletnih straneh SRIP (povezave v tabeli) in veljajo oz. jih je zato potrebno vedno upoštevati le skupaj s specifičnimi komentarji DSDS S4.

 

---------------------

 

Central European cooperation for Industry 4.0 workshop, 20.-21. september 2017, Budimpešta

 

V Budimpešti bo med 20. in 21. septembrom potekala delavnica na temo sodelovanja na poti do Industrija 4.0 v srednji Evropi.

 

Registracija je odprta - tukaj.

 

Dnevni red