Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Nadzorni odbor za OP ROPI 2007-2013 in OP RR 2007-2013 potrdil letni poročili za leto 2014 za oba operativna programa

Moravske Toplice, 28. maj 2015 – Nadzorni odbor za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR) je potrdil letni poročili za leto 2014 za oba operativna programa. Nadzorni odbor se je poleg seznanil tudi z izvajanjem projektov v letu 2015. Slovenija na podlagi omenjenih dveh operativnih programov razpolaga s 3,3 milijarde evrov evropskih sredstev, skupaj z OP RČV pa 4,1 milijarde evropskih sredstev.

 

Sredstva 1,56 milijarde evrov vrednega OP ROPI, ki je podlaga za črpanje zlasti iz Kohezijskega sklada, v manjšem delu pa tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so v prvi vrsti namenjena posodobitvi ali novogradnji infrastrukture s področij okolja in prometa, v manjši meri pa tudi trajnostni rabi energije.

 

Kot izhaja iz letnega poročila so bile v okviru OP ROPI od njegove potrditve s strani Evropske komisije (EK) v letu 2007 do konca leta 2014 izdane odločbe za 94 projektov, in sicer 50 s področja okolja ter 44 s področja prometa. S področja trajnostne rabe pa so bili doslej v okviru OP ROPI objavljeni javni razpisi v skupni vrednosti 239,7 milijona evrov, od katerih bo 203,7 milijona evrov prispeval Kohezijski sklad. Skupna vrednost vseh sofinanciranih projektov znaša 3,5 milijarde evrov, od tega bodo v višini 1,83 milijarde evrov sofinancirani iz Kohezijskega oz. Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

V okviru OP RR, ki predstavlja podlago za črpanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je na razpolago dobre 1,78 milijarde evrov. OP RR je namenjen vsebinam, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno kohezijo oziroma zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Sofinancirajo se projekti splošne infrastrukture, inovacij in investicij, s poudarkom na konkurenčnosti ter ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest.

 

Organ upravljanja je v okviru OP RR od njegove potrditve leta 2007 do konca leta 2014, kot izhaja iz letnega poročila, potrdil 63 javnih razpisov in izdal odločbe za 64 neposredno potrjenih operacij. Do sedaj je bilo tako v okviru OP RR potrjenih že več kot 2.700 projektov, predvsem v okviru javnih razpisov na področjih raziskav in razvoja, spodbujanja podjetništva, gospodarske in izobraževalne infrastrukture, e-vsebin in e-storitev, širokopasovnih omrežij, turistične, javne kulturne in športno-rekreacijske infrastrukture ter razvoja regij. Odločbe za neposredno potrjene projekte so bile izdane za področja spodbujanja podjetništva, izobraževalno-raziskovalne infrastrukture, mrežo urgentnih centrov in turistične, javno kulturne ter športno rekreacijske infrastrukture.

 

Člani Nadzornega odbora za OP RR in OP ROPI so se seznanili tudi s ključnimi nalogami izvajanja kohezijske politike 2007-2013 v letu 2015, ki vključujejo aktivnosti za pospešitev izvajanja in spremljanja projektov ter posledično zaključitev programskega obdobja 2007 –2013 brez »izgubljenih« sredstev evropske kohezijske politike.

 

Prezentacije