Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere

Ljubljana, 29. september 2016 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori javnega razpisa »Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0« v skupni vrednosti 10 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 8 milijonov evrov. Javni razpis, ki bo objavljen v kratkem, se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah. 

 

Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer kot povezovalni člen nastopajo raziskovalci na začetku kariere. Večja povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom posledično spodbuja vlaganja zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije.

 

Z javnim razpisom se med drugim spodbuja dvig raziskovalne intenzivnosti in kakovosti, ki se odraža v povezovanju raziskovalnega dela raziskovalcev na začetku kariere z gospodarstvom. Z javnim razpisom se stimulira podjetja, da se na podlagi  svojih potreb dolgoročno vključujejo v sooblikovanje raziskovalne dejavnosti z vizijo dolgoročnega spodbujanja prenosa novo ustvarjenega znanja tako v nadaljnje raziskave, kakor tudi v gospodarsko raziskovalno/razvojno/inovacijsko okolje, v katerem bodo podjetja na podlagi novih izkušenj nadalje izvajala razvojno-raziskovalne aktivnosti in na ta način vplivala na  povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

 

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.