Skoči na vsebino

NOVICA

Informativni dan ob objavi tretjega razpisa medregionalnega programa Interreg Europe

Vabilo na informativni dan, 6. aprila 2017, Ljubljana, hotel AUSTRIA TREND, Dunajska 154


V sodelovanju s skupnim sekretariatom programa Interreg Europe organizira Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko informativni dan na temo programa in tretjega razpisa. 
Več o programu in tretjem razpisu na spletni povezavi: http://www.interregeurope.eu/apply/


Program je v prvi vrsti namenjen nosilcem ali izvajalcem javnih politik, ostale institucije so strokovna podpora. Osnovno orodje programa je zbiranje, analiziranje, razširjanje in prenos izkušenj in dobrih praks pri oblikovanju in izvajanju javnih politik na naslednjih vsebinskih področjih:

  • Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije,
  • Konkurenčnost MSP,
  • Nizkoogljično gospodarstvo,
  • Okolje in učinkovita raba virov.

 

Potencialni upravičenci so: (1) javne institucije in druge osebe javnega prava, (2) zasebne neprofitne organizacije.