Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za celovite prenove večstanovanjskih stavb

Zveza mestnih občin Slovenije (ZMOS) objavlja javno povabilo zainteresiranim prijaviteljem za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (več kot 75 %) javni lasti, ki ležijo znotraj urbanega območja, opredeljenega v trajnostni urbani strategiji.

Prijavitelji, upravičeni do nepovratnih sredstev po tem javnem povabilu, so Mestne občineJavni stanovanjski skladi (v 100% občinski lasti), neprofitne stanovanjske organizacije v skladu s stanovanjskim zakonom (v 100% občinski lasti).

Do nepovratnih sredstecv so upravičeni naslednji ukrepi:
• izvedba prenove ovoja stavbe, ki zajema zamenjavo stavbnega pohištva, in/ali izvedbo toplotne izolacije ovoja stavbe,
• preprečevanje toplotnih mostov,
• vgradnja energetsko učinkovitih ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov,
• naprave in sistemi energetskega upravljanja.

Rok za predložitev vlog je 17. april 2017.

Javno povabilo in pripadajoča dokumentacija je na voljo na naslednji povezavi.