Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za kratke programe socialne aktivacije

Ljubljana, 7. marec 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo razpisa znaša dobre 2,3 milijone evrov, Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov oziroma okvirno 1,9 milijona evrov.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. Kratki programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.

 

Javni razpis je razdeljen na 3 ločene naslednje sklope: »Krepitev osebnostnih veščin«, »Izobraževanje za osebno uspešnost« in »Socialna aktivacija žensk iz drugih kulturnih okolij«. Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 18 projektov, ki bodo razvili in izvajali kratke programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na socialno vključenost oseb iz ciljnih skupin ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti.

 

Javni razpis »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije« je bil danes objavljen v Uradnem listu RS.

 

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.