Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija na OZN o uresničevanju Agende 2030 - New York, 10.-19-julij

Ljubljana, 14. julij 2017 – Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj se bo prihodnji teden v New Yorku udeležila visokega političnega foruma Organizacije združenih narodov (OZN) za trajnostni razvoj (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF), ki bo od 10. do 19. julija 2017. Na srečanju pod naslovom »Odprava revščine in dvig blaginje v spreminjajočem se svetu« bo ministrica s slovensko delegacijo predstavila prostovoljno poročilo o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji - Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. HLPF je sicer ključna platforma znotraj Ekonomsko-socialnega sveta OZN, namenjena izvajanju rednih pregledov napredka Agende 2030.


Slovenija je ena izmed 44 držav, ki se je odločila za pripravo prostovoljnega poročila o izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) na nacionalni ravni in predstavitev načrtov za prihodnjo krepitev implementacije ciljev skladno z zavezami, sprejetimi leta 2015. Gre za najbolj jasno in sistemsko globalno obliko prizadevanja za odpravo revščine, neenakosti in diskriminacije ter soočanja z izzivi na področju klimatskih sprememb do sedaj.

Namen priprave poročil in izvedbe srečanja je sprotno spremljanje napredka držav, izmenjava dobrih izkušenj, izzivov ter pogovor o ovirah, ki spremljajo ta proces. Cilj tovrstnega pristopa je krepitev sodelovanja držav članic na mednarodni ravni, kot tudi krepitev sodelovanja med različnimi partnerji na nacionalni ravni. Poročilo, ki ga je pripravila Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju z resornimi ministrstvi, nevladnim sektorjem in mladinskimi predstavniki, predstavlja trenutno sliko Slovenije na področju uresničevanja Agende 2030 ter izpostavlja trenutne nacionalne prednosti in izzive v prihodnje. V poročilu je zajet tudi poseben del namenjen mladim, ki ga je pripravila slovenska mladinska delegatka pri OZN pod okriljem Mladinskega sveta Slovenije.

Na ministrskem zasedanju bo ministrica Alenka Smerkolj predstavila slovensko poročilo o uresničevanju Agende 2030 ter načrte za njeno povezovanje s cilji in usmeritvami nastajajoče nacionalne strategije razvoja do leta 2030. Poleg ministrice bodo na predstavitvi sodelovali še  še Kamal Izidor Shaker, poslanec v Državnem zboru RS in predsednik Odbora za zadeve EU, Sabina Stadler, generalna direktorica za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve ter predstavnika nevladnega sektorja – Albin Keuc, direktor platforme SLOGA in Sabina Carli, slovenska mladinska delegatka pri OZN in predstavnica Mladinskega sveta Slovenije. Ministrica in člani delegacije bodo nastopili tudi na panelnih razpravah in stranskih dogodkih, ki bodo potekali v okviru zasedanja.

O ciljih trajnostnega razvoja

Na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju je bila 25. septembra 2015 soglasno sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka, zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije ter odpravo revščine.
 
Agenda 2030 za trajnostni razvoj na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja - ekonomsko, socialno in okoljsko - in jih prepleta skozi 17 ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030.  Pomembna značilnost agende je univerzalnost: ob upoštevanju nacionalnih okoliščin bodo njene cilje uresničevale vse države sveta, tako države v razvoju kot tudi razvite države

O dogodku

HLPF bo od sprejema Agende 2030 tokrat potekal drugič. Ministrski del zasedanja bo potekal od 17. do 19. julija 2017. Glavna tema letošnjega HLPF bo »Izkoreninjanje revščine in spodbujanje blaginje v spreminjajočem se svetu« (»Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world«).

V okviru zasedanja bo 44 držav, med njimi prvič tudi Slovenija, predstavilo nacionalna prizadevanja za uresničevanje SDGs. Poleg Slovenije bodo v okviru  ministrskega dela zasedanja svoja nacionalna poročila o doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030, poročale še: Afganistan, Argentina, Azerbajdžan, Bangladeš, Belorusija, Belgija, Belize, Benin, Botsvana, Brazilija, Čile, Kostarika, Ciper, Češka, Danska, El Salvador, Etiopija, Guatamala, Honduras, Indija, Indonezija, Iran, Italija, Japonska, Jordanija, Kenija, Luksemburg, Malezija, Maldivi, Monako, Nepal, Nizozemska, Nigerija, Panama, Peru, Portugalska, Katar, Švedska, Tadžikistan, Tajska, Togo, Urugvaj in Zimbabve.

V okviru HLPF bodo predstavljeni globalni napredek pri doseganju SDGs, tematski pregledi napredka SDGs, vključno s čez-sektorskimi temami, ki jih podpirajo funkcionalne komisije ECOSOC in druga medvladna telesa.

 

- Slovensko poročilo o uresničevanju Agende 2030 (celotno poročilo, angleški jezik)

- Slovensko poročilo o uresničevanju Agende 2030 (povzetek, angleški jezik)