Skoči na vsebino

NOVICA

Poročilo o evalvaciji izvajanja programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska

Organ upravljanja in Skupni sekretariat programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2014-2020 sta skladno z evalvacijskim načrtom naročila vrednotenje programa, ki ga je izvedlo podjetje Novna razvoj d.o.o. Neodvisni zunanji evalvatorji so ocenili uspešnost in učinkovitost zagotavljanja pomoči s strani programskih struktur prijaviteljem in vodilnim/projektnim partnerjem, uporabe elektronskega sistema spremljanja (eMS), postopka izbora projektov, izvajanja nacionalnih kontrol, komuniciranja z upravičenci  in uporabnost  programskih dokumentov ter navodil.

Kot izhaja iz poročila, vodilni partnerji ocenjujejo delo Organa upravljanja, Skupnega sekretariata in Nacionalnih organov v večini kot dobro in zelo dobro. Prav tako imajo večinoma pozitivne izkušnje s postopki izvajanja programa, uporabo eMS in prepoznavajo prednosti t.i. odprtega javnega razpisa, ki poteka od objave razpisa do porabe sredstev. Programska telesa predvsem izpostavljajo potrebo po intenzivnejšem in poglobljenem sodelovanju, ki krepi medsebojno razumevanje in vodi v skupne rešitve.

Evalvacija vključuje tudi priporočila za delo programskih teles in izvajanje postopkov, ki so konkretna usmeritev za delo v tekočem obdobju 2014–2020 ter po letu 2020. Glavnina priporočil se nanaša na prenos izkušenj in priporočil Skupnega sekretariata s ponazoritvijo na praktičnih primerih, nadgradnjo eMS, upoštevajoč praktične potrebe uporabnikov, in dvig usposobljenosti prijavitelje/partnerjev za delo z eMS, izpolnjevanje meril administrativne ustreznosti prejetih vlog in intenzivnejši pomoči prijaviteljem v razvoju intervencijske logike projekta.


Več o poročilu