Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Smerkolj o pomenu usklajenosti razvojnih politik na konferenci Kreiranje delovnih mest na lokalnem nivoju

Brdo pri Kranju, 5. september 2017 – Ministrica Alenka Smerkolj se je danes z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak in generalnim sekretarjem OECD Angelom Gurrio udeležila zaključne konference OECD LEED »Kreiranje delovnih mest na lokalnem nivoju: Strategije na področju zaposlovanja in razvoja spretnosti v Sloveniji«. Na dogodku so bili predstavljeni izsledki raziskave o učinkovitosti obstoječih politik trga dela in razvoja spretnosti na zaposlovanje na lokalnem nivoju, s posebnim poudarkom na Podravju in Jugovzhodni Sloveniji s Pokolpjem. Raziskava je bila izvedena v okviru projekta »Lokalno kreiranje delovnih mest«, ki ga s 125.000 evri financira Evropski socialni sklad.

V okviru projekta so bila pripravljena tudi priporočila za nadaljnje ukrepe na trgu dela, zaposlovanja ter izobraževanja in usposabljanja, vključno s pomenom uporabe znanj in spretnosti za doseganje večje produktivnosti in inovativnosti. Poudarek je na povezovanju nacionalnih politik in strategij s politikami na regionalnem in lokalnem nivoju. Ministrica Smerkolj je pozdravila priporočila, predvsem pomen boljše koordinacije in spretnosti za višjo dodano vrednost ter pomen oblikovanja posebnih politik na lokalnem nivoju za boljša delovna mesta. Poudarila je, da gre za pomemben korak sodelovanja in povezovanja med ministrstvi in drugimi deležniki. Opozorila je na nujnost interdisciplinarnega pristopa in usklajenosti razvojnih politik: »ukrepi aktivne politike zaposlovanja so nujni za naslavljanje problema večje oziroma boljše zaposlenosti. Na tem področju je bil v zadnjem času narejen precejšen napredek. A posamezni ukrepi niso dovolj, saj sami po sebi ne dajejo dolgoročnih in vzdržnih rezultatov. Za doseganje tega so potrebni skupni, usklajeni in celoviti ukrepi različnih vsebinskih področij, za katera so pristojna različna ministrstva«. Ministrica je posebej izpostavila pomen usklajenosti razvojnih politik na področjih raziskav in razvoja, inovacij, zaposlovanja, izobraževanja, spodbujanja podjetništva in ekonomske aktivnosti. Tovrstno usklajenost je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko upoštevala tudi pri pripravi Slovenske strategiji pametne specializacije (S4), osrednjem razvojno inovacijskem dokumentu z opredeljenimi razvojnimi področji, na katere Slovenija usmerja svoje razvojne resurse.

Kot je dejala, se na področju izvajanja S4 s spodbujanjem interdisciplinarnega pristopa, spodbujanjem večnivojskega upravljanja preko Strateških razvojno inovacijskih partnerstev ter aktivnostmi na področju razvoja človeških virov, znanj in spretnosti, premikamo hitro in v želeni smeri. »Potrditev akcijskih načrtov SRIP je prinesla konkretizacijo prioritet razvojne politike, ki so bile identificirane in opredeljene s strani in v sozvočju med samimi deležniki. Prednostna področja tako ne bodo podprta samo na področju raziskav, razvoja in inovacij, pač pa celovito, še posebej pa na področjih razvoja človeških virov, internacionalizacije in gospodarske diplomacije«, je povedala Alenka Smerkolj.