Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije

Ljubljana, 10. november 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«, ki ga bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo predvidoma danes. Skupna višina sredstev, namenjenih za javni razpis, je nekaj več 195.000 evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval dobrih 150.000 evrov.


Namen javnega razpisa je podpreti po en projekt v posamezni kohezijski regiji Slovenije. Vsaka bo tvorila transnacionalno partnerstvo z vsaj še enim partnerjem iz države članice Evropske unije (EU). Izbrani prijavitelj bo skupaj s tujim partnerjem ali partnerji analiziral obstoječe stanje, potenciale in dobre prakse na področju zadružništva za prekarne delavce v Sloveniji in vsaj še eni državi članici EU (predvidoma v tisti, iz katere bo prihajal partner) ter oblikoval zadružni model, ki bo prekarnim delavcem omogočil dostojno zaposlitev, opolnomočenje in povečal njihovo socialno vključenost.

Pričakuje se, da bosta izbrana projekta po zaključku sofinanciranja v sklopu oblikovanega zadružnega modela omogočila prekarnim delavcem skupno delovanje na trgu, kar pomeni skupno oblikovanje, pripravo in izvedbo projektov, skupne promocijske, trženjske in prodajne aktivnosti, skupno administrativno podporo, skupen nastop na razpisih za pridobivanje sredstev, itd. Poleg tega se od modela pričakuje, da bo ponudil predloge rešitev, ki bodo prekarnim delavcem zagotavljale dostojno plačilo, socialno varnost in delovni čas, ki omogoča usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.