Skoči na vsebino

NOVICA

Konferenca: Priložnost za rast in sodelovanje R&I deležnikov v evropskem tematskem partnerstvu S3 in Vanguard iniciativi, 12. december

Vabljeni na konferenco Priložnost za rast in sodelovanje R&I deležnikov v S3 evropskem tematskem partnerstvu in Vanguard iniciativi, ki bo v stavbi B Tehnološkega parka Ljubljana v torek, 12. decembra 2017.

 

Na konferenci, ki poteka v soorganizaciji Tehnološkega parka Ljubljana, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bomo na različnih panelih, delavnicah in okroglih mizah z vidnejšimi strokovnjaki in eksperti s področja inovativnih ekosistemov, pilotskih tovarn in digitalizacije iz Slovenije in tujine obravnavali naslednja področja:


-priložnosti za sodelovanje R&I deležnikov v S3 tematskem partnerstvu in v Vanguard iniciativi
- pomen Vanguard iniciative za podjetja, posredniške organizacije in odločevalce,
- prezentacija uspešnih in trajnostnih pilotskih projektov znotraj Vanguard iniciative,
- najboljše prakse industrije 4.0 in komercializacija R&D procesov,
- digitalizacija in vpeljava pametnih procesov ter tehnolgij v MSP,
- predstavitev slovenskih pilotskih tovarn (Pilot Plants) in bodočih vozlišč za digitalne inovacije (Digital Innovation Hubs),
- implementacija nadnacionalnih pobud ter razvoj grozdov in
- predstavitev vizije in nadaljnjih aktivnosti projektov Greenomed in Smart Space.

 

Program
Prijava na dogodek