Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada izdala spremembo Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014–2020

Ljubljana, 7. december 2017 – Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Objavila jo bo Uradnem listu RS.
 
Sprememba Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta zajema dopolnitev v delu, ki se nanaša na določitev organa, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil akreditacije sistema. Imenovanje takšnega organa pred sprejemom spremembe te uredbe v pravnem redu RS še ni bila implementirana.

Skladno s spremembo bo nalogo organa, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil akreditacije sistema, opravljal Urad za nadzor proračuna, organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance. Osnovna naloga organa je ocena, ali sistem izvajanja evropske kohezijske politike daje zagotovila v skladu z zahtevami Evropske komisije, ki so bila dana ob akreditaciji sistema. Njegovo delo bo usmerjeno v pripravo mnenja o strukturi sistema evropske kohezijske politike in ne v presojo uspešnosti vzpostavljenega sistema v praksi.

 

Vlada RS je vzporedno sprejela tudi spremembo sklepa o informaciji o vzpostavitvi pogojev za izvajanje evropske kohezijske politike, politike razvoja podeželja in skupne ribiške politike v programskem obdobju 2014–2020, z dne 26. februar 2015, s katerim se iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna, prenaša eno delovno mesto. Delovno mesto se bo financiralo iz sredstev t. i. tehnične podpore evropske kohezijske politike.