Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 22. december 2017 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo danes, znaša 1,6 milijona evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval skoraj 1,3 milijona evrov.

 

Predmet javnega razpisa, ki ga bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predvidoma objavilo jutri, so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oziroma vzgojitelji začetniki uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Namen je ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev, pri čemer so za zagotovitev trajnejših učinkov vključene ustrezne vsebine načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja.

 

Na razpis se lahko prijavijo vrtci, osnovne in srednje šole, dijaški domovi ter šole in zavodi za vzgojo ter izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Cilj javnega razpisa je zaposlitev 96 učiteljev začetnikov, starih do vključno 29 let, za obdobje osmih mesecev na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

 

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.