Skoči na vsebino

NOVICA

Potrjen seznam projektov s področja trajnostne mobilnosti za sofinanciranje s pomočjo mehanizma CTN

Ljubljana, 5. januar 2018 – Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) je konec decembra 2017 potrdila seznam projektov s področja trajnostne mobilnosti za sofinanciranje s pomočjo mehanizma Spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja (CTN).


ZMOS je 6. oktobra 2017 skladno Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 objavil javno povabilo za projekte s področje trajnostne mobilnosti za sofinanciranje s pomočjo mehanizma CTN, na katerega so z različnimi projekti kandidirale vse slovenske mestne občine. Cilj povabila je bil podpreti dejavnosti, ki bodo prispevale k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu in k ostalim oblikam trajnostne mobilnosti.


Seznam 16 projektov v skupni vrednosti  dobrih 35,6 milijonov evrov, za katere bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval predvidoma 15,6 milijona evrov, najdete na spletni strani ZMOS.