Skoči na vsebino

NOVICA

Informativa 2018: Mladi izbirali svojo pot

Ljubljana, 29. januar 2018 - Pretekli petek in soboto je  na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala 10. Informativa, sejem izobraževanja in poklicev, namenjan mladim, ki iščejo svojo poklicno in življenjsko pot. Pri tem jim pomaga tudi Evropski socialni sklad, ki mladim nudi številne priložnosti pri izobraževanju, zaposlovanju in reševanju podjetniških izzivov. Aktivnosti sklada so mladi na Informativi spoznavali tudi preko virtualne resničnosti, s katero so poleteli po vesolju, pogovorov s štipendisti, podjetniki in drugimi zanimivimi gosti, Trkajevih domislic in celo kemijskih poizkusov.

 

Na razstavnem prostoru so se predstavili Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (Sklad), Zavod RS za zaposlovanje in Ministrstvo za javno upravo, ki s pomočjo evropskih sredstev izvajajo številne programe in projekte.

 

Velik poudarek je na Kompetenčnih centrih za razvoj kadrov, ki v podjetjih sofinancirajo različna usposabljanja, kot npr. krepitev vodstvenih ali prodajnih kompetenc, ali podpirajo pridobivanje znanj s področja trženja, dizajna, digitalizacije ipd. Ustanovljeni so bili namreč z namenom izboljšanja kompetenc zaposlenih in s tem povečanja njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti, povezovanje in prenos dobrih praks pa prispevajo h konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva. V 11 Kompetenčnih centrov ja tako vključenih že 250 podjetij z več kot 35.800 zaposlenimi, med njimi so tudi Gorenje, Luka Koper, Cosylab, Kolektor, Sava turizem in Perutnina Ptuj.

 

Kako je izbral svojo poklicno pot, je Trkaj vprašal ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja ob predstavitvi storitev digitalne Slovenije, ki jih tudi s pomočjo evropskih sredstev pospešeno razvija Ministrstvo za javno upravo. Minister je predstavil portal eUprava in pojasnil, kako lahko subvencionirano dijaško in študentsko vozovnico uredimo od doma. Povedal je tudi, da lahko mladi registrirajo podjetje preko eVem in poslujejo elektronsko, pa tudi, da obstaja spletna stran Stop Birokraciji, ki obravnava vse predloge za izboljšave in izvaja ukrepe za zmanjšanje birokratskih ovir.

 

Da se z njimi ne bi srečali tik pred pridobivanjem štipendij, je vse potrebne informacije predstavil Sklad, ki je predstavil Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice in štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost. Kakšno je življenje študenta v tujini v praksi, pa so preko Skypa povedali Ana Vehar, ki se je oglasila iz podiplomskega študija sociologije v Berlinu, Jan Grašič, ki na univerzi v Kremsu (Avstrija) študira medicinsko in farmacevtsko biotehnologijo ter iz Cambridga Matevž Poljanec, študent računalniških ved.

 

Pomembno vlogo pri iskanju zaposlitev igra tudi splet, kjer lahko mladim pomaga dobro poznavanje družbenih omrežij. Kako, je predstavil Zavod RS za zaposlovanje, ki tudi sicer izvaja številne programe aktivne politike zaposlovanja (Projektno učenje mlajših odraslih, Trajno zaposlovanje mladih, Usposabljanje na delovnem mestu, programa Kam in kako ter pridobivanja dodatnih informacij v Kariernih središčih itd.).

 

V izobraževanju so vedno bolj pomembne tudi praktične izkušnje. Sklad je predstavil nekaj zanimivih projektov (Po kreativni poti do znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist), preko katerih lahko mladi že v času šolanja pridobivajo delovne izkušnje, kompetence in veščine, po katerih bodo spraševali potencialni delodajalci in tako proaktivno pristopajo k načrtovanju svoje karierne poti ali ustvarjanju lastnega delovnega mesta. Študenti Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru so tako npr. razvili avtonomnega poljedelskega robota. Na Informativi pa ni bil edini. Mladi so lahko tudi potovali po vesolju z virtualnimi očali iz Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga, ki pripravlja številne kulturno izobraževalne dejavnosti prav za mlade in je bil, mimogrede, tudi podprt z evropskimi sredstvi.

 

Z evropskimi sredstvi so sicer podprti številni programi, ki mladim omogočajo zaposlitev (skupaj s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajše praktično usposabljanje, ustanavljanje lastnih podjetij s sodelovanjem z izkušenimi podjetji in mentorji, pridobivanje novih veščin, ki so prilagojene modernemu delovnemu mestu itd. Možnosti koriščenja evropskih sredstev lahko poiščete na spletni strani www.eu-skladi.si, za katero je pristojna Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V njenem okviru deluje tudi Fina EU točka, ki na enem mestu nudi pomoč in podporo pri iskanju informacij o možnih vir financiranja.

 

Fotogalerija dogodka