Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada o koriščenju evropskih sredstev 2014–2020

Ljubljana, 2. februar 2018 – Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca decembra 2017. V obdobju do konca leta 2023, ko se zaključi izvajanje programskega obdobja 2014–2020, je Slovenija upravičena do dobrih treh milijard evrov sredstev. Poročilo bo vlada posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.

 

V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca decembra 2017 odobrenih 282 projektov, programov ali javnih razpisov v skupni vrednosti 1,71 milijarde evrov, kar je 56 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). Do danes pa je bilo izdanih še za 70 milijonov dodatnih odločitev o podpori.

 

Skupno je bilo do konca 2017 podpisanih za 1,63 milijarde evrov oziroma 53 odstotkov pogodb, iz državnega proračuna in z naslova finančnih instrumentov pa je bilo izplačanih nekaj več kot 392 milijonov evrov, kar je 13 odstotkov razpoložljivih sredstev oziroma 23 odstotkov vseh odobrenih sredstev. Država je do konca lanskega leta Evropski komisiji (v nadaljevanju EK) posredovala za 175 milijonov evrov zahtevkov za povračila oz. 6 odstotkov razpoložljivih sredstev, v državni proračun pa se je iz evropskega steklo 157 milijonov evrov. 

 

Kot izhaja iz poročila, je EK v začetku decembra 2017 izdala izvedbeni sklep, s katerim je potrdila predlagano spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (v nadaljevanju OP). Spremembo je Slovenija med drugim predlagala zaradi izvedbe tehnične prilagoditve, v okviru katere je Slovenija prejela dodatna evropska sredstva v višini dobrih 56 milijonov evrov. 

 

Celotno poročilo bo objavljeno na spletni strani SVRK in na www.eu-skladi.si, kjer so na voljo tudi druge informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, kot na primer pregled projektov, ki so sofinancirani iz EU sredstev, predvideni in odprti javni razpisi, potrjeni INOP-i, shematski prikaz vseh pravnih podlag in programskih dokumentov, vzpostavljen pa je tudi sistem objav, tolmačenj in ključnih informacij z namenom čim bolj poenotenega izvajanja evropske kohezijske politike.

 

Poročilo