Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za podporo inovativnim potencialnim podjetnikom in podjetjem s potencialom hitre ali globalne rasti

Ljubljana, 2. februar 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 'SIO 2018-2019'«. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki ga je danes v Uradnem listu RS objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, znaša 6,6 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 4,8 milijona.

 

Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpore inovativnim potencialnim podjetnikom, novim in obstoječim podjetjem s potencialom hitre rasti »start up« in hitro rastočim podjetjem s potencialom globalne rasti »scale up«. Podpora se bo zagotavljala s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin.

 

Cilj javnega razpisa je z nefinančno podporo podpreti 65 podjetij in tako prispevati k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem; povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij in premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

 

Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.