Skoči na vsebino

NOVICA

Državni sekretar Zupančič na regionalnem forumu za trajnostni razvoj v Ženevi

Ljubljana, 5. marec 2018 – Državni sekretar Franc Matjaž Zupančič se je skupaj z državnim sekretarjev v Kabinetu predsednika Vlade RS Tadejem Slapnikom v Ženevi udeležil Regionalnega foruma o trajnostnem razvoju Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE), ki je potekal med 1. in 2. marcem 2018. 

 

Regionalni forum o trajnostnem razvoju Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE) je sklican enkrat letno s ciljem rednega spremljanja in pregleda uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja (SDG) v okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030). Forum je medvladni mehanizem za pregled napredka pri uresničevanju Agende 2030 v regiji in je namenjen vzajemnemu učenju med državami članicami. Predstavlja prostor za izmenjavo dobrih praks, politik in izzivov pri implementaciji SDG-jev v regiji.

 

Osrednji fokus letošnjega foruma je bil podrobnejša obravnava SDG-jev, ki naslavljajo čisto pitno vodo in urejene sanitarije, obnovljive vire energije, trajnostna mesta in skupnosti, odgovorno potrošno in življenje na kopnem.

 

V nagovoru predstavnikov Združenih Narodov (ZN), UNECE, Ekonomsko socialnega sveta ZN in predstavnikov vlad članic je državni sekretar Zupančič predstavil izkušnjo Vlada RS pri implementaciji SDG-je v pripravo Strategije razvoja Slovenije 2030. Poudaril je pomen procesa priprave prostovoljnega nacionalnega pregleda uresničevanja Agende 2030 (VNR), ki ga je Slovenija pripravila v letu 2017 in predstavila na ZN, kot koristnega orodja za ozaveščanje deležnikov in krepitev lastništva ministrstev na področju uresničevanja SDG-jev. “Za uspešno naslavljanje 17 SDG-jev je potreben angažma celotne vlade in vzpostavitev učinkovitega horizontalnega in večnivojskega mehanizma koordinacije” je še dodal. 

 

Slovenija je nastopila na zaključnem panelu kot poročevalka o okrogli mizi glede medsektorskega sodelovanja in priprave politik za vzpostavitev bolj trajnostnih in odpornih mest ter skupnosti. Državni sekretar Zupančič je v nagovoru predstavil ključne izzive, s katerimi se na tem področju srečujejo države regije UNECE. Z vidika prostorskega načrtovanja je bila v razpravi izpostavljena nujnost tesnega in usklajenega sodelovanja nacionalnih in lokalnih akterjev kot tudi politična volja za implementiranje strategij, ki presegajo mandatna obdobja nacionalnih oblasti. 

 

Ob robu regionalnega foruma se je državni sekretar udeležil tudi dogodka o vključevanju mladih v procese priprave VNR. Skupaj s slovensko mladinsko delegatko pri ZN Sabino Carli sta predstavila sodelovanje Mladinskega sveta Slovenije pri pripravi VNR Slovenije v 2017. Srečal se je tudi z izvršno sekretarko UNECE Olgo Algayerovo.