Skoči na vsebino

NOVICA

Na četrtem srečanju deležnikov projekta Symbi o izzivih vzpostavljanja trga sekundarnih surovin

Ljubljana, 6. marec 2018 – Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v okviru projekta SYMBI izvedla četrto srečanje deležnikov, ki je bilo namenjeno razpravi o izzivih vzpostavljanja trga sekundarnih surovin. Dogodka so se udeležili predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za informacijske študije Novo mesto. 

 

SVRK je uvodoma predstavili rezultate in aktivnosti, izvedene v četrtem semestru, med drugim organizacijo novembrskega študijskega obiska projektnih partnerjev Symbi v Sloveniji in pobudo za standardizacijo industrijske simbioze, ki jo je pod svoje okrilje vzela Evropska agencija za standardizacijo.

 

Tokratnega srečanja deležnikov se je udeležila tudi predstavnica Fakultete za informacijske študije Novo mesto, ki je predstavila platformo e-Simbioza, vzpostavljeno v okviru projektov Po kreativni poti do znanja 2016/2017, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada. Gre za trenutno edino tovrstno spletno orodje v Sloveniji, s pomočjo katerega se lahko srečujejo ponudniki, posredniki in povpraševalci po odpadnih virih ter tako hitreje vzpostavljajo medsebojna sodelovanja. Platforma omogoča iskanje sinergij med podjetji in vzpostavljanje industrijske simbioze. Predstavitvi je sledila razprava, v okviru katere so bile identificirane sinergije med sorodnimi aktivnostmi, ki se izvajajo v okviru GZS in Strateško razvojno inovacijskega partnerstva (SRIP) Krožno gospodarstvo.

 

Predstavnica MOP je predstavila projekt MOVECO, ki se izvaja v okviru transnacionalnega programa Interreg Podonavje. V okviru projekta, v katerem kot vodilni partner nastopa GZS, želijo vzpostaviti celovito orodje za pomoč malim in srednjim podjetjem za lažji prehod v krožno gospodarstvo. Pomembno aktivnost predstavlja tudi zagon makroregijske platforme, ki bi podjetjem omogočila lažjo identifikacijo podjetij, s katerimi lahko najdejo industrijsko simbiozo.

 

Več o projektu Symbi na povezavi.