Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za razvoj in promocijo turistične ponudbe v Sloveniji

Ljubljana, 7. marec 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 4,6 milijona evrov, od tega 3,7 milijona evrov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj.

 

Namen razpisa je spodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe 34 vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. Načrtuje se izboljšanje digitalne predstavitve vodilnih destinacij slovenskega turizma, vzpostavitev celovite in trženjsko učinkovite komunikacijske podobe vodilnih destinacij, ki bo skladna s komunikacijsko podobo na nacionalni ravni, osredotočenost na ciljne segmente in prednostne trge, nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacij kot tudi na nacionalni ravni. Pričakovani rezultati so dvig prihodov in prenočitev turistov ter prilivov z naslova izvoza potovanj.

 

S spodbujanjem digitalne promocije in razvoja turističnih produktov se vzpostavlja poslovno okolje, ki bo omogočilo hitrejši nadaljnji razvoj navedenim podjetjem.

 

Več: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.