Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za izboljšanje davčnega in pokojninskega sistema, socialnih prispevkov in transferjev ter trga dela

Ljubljana, 5. april 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za program »Nadgradnja analitičnih modelov na področju pokojninskega sistema«. Skupna višina sredstev, namenjenih za program, je 1,5 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 1,2 milijona evrov.

 

Namen projekta je zagotovitev rednega raziskovalnega dela na področju razvoja in vzdrževanja baz podatkov in modelskih orodij, ki bodo omogočala hitro in učinkovito odzivnost na področjih davčnega in pokojninskega sistema, socialnih prispevkov in transferjev ter trga dela. Projektne aktivnosti bodo usmerjene v nadaljnji razvoj treh modelskih orodij - mikrosimulacijskega modela trga dela, mikrosimulacijskega modela socialnih transferjev in dinamičnega mikrosimulacijskega pokojninskega modela. Ti bodo hkrati medsebojno ustrezno povezani, da jih bodo lahko državne institucije uporabile za izdelavo ocen, posledic oziroma učinkov določenega ukrepa ali reforme na različnih področjih. S tem bo projekt vplival na bolj kakovostno pripravo posameznih ukrepov oziroma reform, med drugim tudi tistih, ki bodo prispevali k daljšemu ostajanju zaposlenih na trgu dela in povečani stopnji delovne aktivnosti starejših.


Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.