Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za neformalno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

Ljubljana, 9. maj 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za program Neformalno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih. Skupna višina sredstev, namenjenih za program, znaša 2,1 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval nekaj manj kot 1,7 milijona evrov.

 

Namen programa, ki ga bo izvajal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, je spodbujanje usposabljanja zaposlenih s ciljem povečanja njihovih kompetenc, in s tem krepitev njihove konkurenčnosti, zaposljivosti in mobilnosti. Posledično se bo povečala tudi konkurenčnost samih delodajalcev. Vzpostavitev sistema spodbud usposabljanja zaposlenih bo povezan s potrebami na trgu dela, kar bo prispevalo k odpravljanju strukturnih neskladij in izboljšanju kvalifikacijske strukture človeških virov.

 

V program bo vključenih več kot 2500 zaposlenih, ki so v rednem delovnem razmerju v Republiki Sloveniji, samostojnih podjetnikov, ki niso v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu, in posameznikov, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi. 

 

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.