Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada o koriščenju evropskih sredstev 2014–2020

Ljubljana, 10. maj 2018 – Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca marca 2018. V obdobju do konca leta 2023, ko se zaključi izvajanje programskega obdobja 2014–2020, je Slovenija upravičena do dobrih treh milijard evrov sredstev. Poročilo bo vlada posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.

 

V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca marca 2018 odobrenih 301 projektov, programov ali javnih razpisov v skupni vrednosti 1,84 milijarde evrov, kar je 60 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). Do danes pa je bilo izdanih še za 38 milijonov dodatnih odločitev o podpori, kar v skupnem znesku do danes predstavlja 1,88 milijarde evrov odobrenih sredstev. 

 

Do konca marca 2018 je bilo podpisanih za 1,73 milijarde evrov oziroma 57 odstotkov pogodb, iz državnega proračuna in z naslova finančnih instrumentov pa je bilo izplačanih nekaj več kot 414 milijonov evrov, kar je 13 odstotkov razpoložljivih sredstev oziroma 23 odstotkov vseh odobrenih sredstev. Država je do konca lanskega leta Evropski komisiji (v nadaljevanju EK) posredovala za 253 milijonov evrov zahtevkov za povračila oz. 8 odstotkov razpoložljivih sredstev, v državni proračun pa se je iz evropskega steklo 168 milijonov evrov.

 

Poročilo v nadaljevanju obravnava tudi izvajanje po posamezni prednostni osi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 in izzive, povezane z doseganjem okvira uspešnosti konec leta 2018.

 

Na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v Sloveniji se bo v prihodnjih dneh že četrto leto zapored odvila kampanja EU projekt, moj projekt. Med 12. in 19. majem se bodo na več kot 40 dogodkih v več kot 20 krajih po Sloveniji predstavile zgodbe EU projektov.

 

Celotno poročilo bo objavljeno na spletni strani SVRK in na www.eu-skladi.si, kjer so na voljo tudi druge informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, kot na primer pregled projektov, ki so sofinancirani iz EU sredstev, predvideni in odprti javni razpisi, potrjeni INOP-i, shematski prikaz vseh pravnih podlag in programskih dokumentov, vzpostavljen pa je tudi sistem objav, tolmačenj in ključnih informacij z namenom čim bolj poenotenega izvajanja evropske kohezijske politike.