Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija

Ljubljana, 6. junij 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRVS«. Skupna višina sredstev, namenjenih za javni razpis, je dobrih 3,3 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval nekaj manj kot 2,7 milijona evrov.

 

Cilj javnega razpisa, ki ga bo predvidoma ta petek objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je znižanje trajanja odsotnosti z dela v obravnavanih podjetjih s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. V okviru projekta bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce oblikovan in implementiran celovit poslovni model ravnanja s starejšimi, za oblikovalce politik pa priporočila/smernice za morebitne spremembe zakonodaje in uvajanje sistemskih ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja. Hkrati bo v okviru projektnih aktivnosti pripravljena strateška e-platforma ravnanja s starejšimi v podjetjih.

 

Namen razpisa je s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi vplivati na znižanje trajanja odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, spodbujanje uvajanja ukrepov za lažje vključevanje delavcev v delo po daljši odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, dvig deleža delovno aktivnega prebivalstva, še zlasti starejšega od 45 let, spodbujanje promocije zdravja na delovnem mestu, uvajanje ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, zmanjšanje obsega predčasnega upokojevanja, odpravljanje negativnih stereotipov o starejših delavcih v slovenski družbi, ozaveščanje in informiranje o pomenu aktivnega in zdravega staranja, izboljšanje managementa starejših delavcev in spodbujanje ukrepov za medgeneracijsko sodelovanje v organizaciji.

 

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.