Skoči na vsebino

NOVICA

V Zagrebu o spodbujanju kohezije in konkurenčnosti preko regionalnega sodelovanja

Ministrica Alenka Smerkolj se je 6. junija v Zagrebu udeležila ministrske konference z naslovom Spodbujanje kohezije in konkurenčnosti preko regionalnega sodelovanja, ki jo je organiziralo hrvaško Ministrstvo za regionalni razvoj in sklade EU. Razprava je bila osredotočena na izmenjavo stališč in izkušenj o strateških ciljih kohezijske politike EU, spodbujanju gospodarstva, socialne in teritorialne kohezije ter zmanjšanje razlike med državami članicami in regijami, s poudarkom na prihodnjem večletnem finančnem okviru (VFO).


Ministrica Smerkolj je izpostavila pomen kohezijskih sredstev, ob čemer je izrazila razumevanje glede zmanjšanja kohezijskih sredstev v novem VFO, ki ga je predlagala Evropska komisija. Kot je dejala, se Slovenija zaveda, da je treba sredstva prioritetno namenjati področjem, ki so trenutno najbolj pereča – torej varnosti, migracijam.


Zasedanja so se poleg Hrvaške in Slovenije udeležili ministri za regionalno sodelovanje Poljske, Makedonije, Črne gore, Romunije, Albanije ter pristojni državni sekretar iz Madžarske.