Skoči na vsebino

NOVICA

Smerkoljeva na mednarodni konferenci o nacionalnih okvirjih za merjenje razvoja in kakovosti življenja

Ministrica Alenka Smerkolj se je včeraj v Edinburghu na Škotskem udeležila Mednarodne konferenco o nacionalnih okvirjih za merjenje razvoja in kakovosti življenja, ki sta ga organizirali Škotska vlada in organizacija Carnegie UK Trust. Na dogodku, ki je bil namenjen predstavitvi okvirjev merjenja kakovosti življenja na nacionalnih ravni po svetu, je bila ministrica osrednja mednarodna govorka. Predstavila je izkušnje Slovenije s pripravo nacionalne razvojne strategije ter njeno povezovanje s cilji Agende 2030 za trajnostni razvoj.


Škotska je v okviru konference predstavila svoj novi okvir merjenja napredka družbe in kakovosti življenja, ki so ga pripravili v okviru več let trajajočega procesa usklajevanja med različnimi partnerji in strokovnjaki (National Performance Framework). Kazalniki vključeni v nacionalni okvir uspešnosti predstavljajo široko vpogled v nacionalno in družbeno kakovost življenja. Vključujejo spekter ekonomskih, družbenih in okolijskih kazalnikov s ciljnimi vrednostmi.
Škotska je svoj okvir merjenja uspešnosti ustvarila tudi na podlagi konzultacij s predstavniki Slovenije, saj je bila Strategija razvoja Slovenije 2030 eden od primerov merjenja nacionalnega razvoja, ki ga je škotski vladi svetovala tudi Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj.


Kot je dejala ministrica Smerkolj, je Slovenija ena izmed držav, ki koncept blaginje in vključujoče rasti že vključuje v svoje politike in razvojne načrte. Tako razvojne smernice Slovenije stremijo k zagotavljanju kakovostnega življenja za vse z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Slovenija tako kot del razvitega sveta pozorno spremlja in (so)ustvarja evropsko in mednarodno skupnost, pri čemer je ključnega pomena senzibilnost na spreminjajoče se okolje ter njena vključenost v sodobne tokove. »Če želimo v teh procesih igrati določeno vlogo, moramo najnovejšim smernicam ne le slediti, temveč jih dejavno razvijati,« je še povedala Smerkoljeva.