Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja

Ljubljana 13. junij 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of Excellence – InnoRenew CoE« (Center odličnosti za raziskove in inovacije  obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja - InnoRenew CoE). Skupna višina sredstev, namenjenih za projekt je slabih 30 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 24 milijonov evrov.

 

S projektom InnoRenew CoE bodo urejeni razvojno-raziskovalni prostori, nabavljena visoko-tehnološka raziskovalna oprema, kar bo zagotavljalo osnovne pogoje za razvoj novih tehnologij ter še tesnejše sodelovanje med raziskovalno sfero in uporabniki znanja, s čimer se bo še bolj krepil prenos znanj iz akademske sfere v javni, profitni in neprofitni sektor ter spodbujal interdisciplinarni pristop raziskovanja.

 

Cilji projekta InnoRenew CoE, vezani na pridobitev infrastrukture in opreme, so:

- Izboljšan profil raziskovanja na področju gozdno-lesnega sektorja v Sloveniji prek interdisciplinarne in na rezultate usmerjene strategije, ki usklajuje temeljno in aplikativno raziskovanje v več gospodarskih sektorjih. Širjenje koristi na sosednje države prek sodelovanja z raziskovalci in inštitucijami.

- Vključitev družbe v raziskovanje, razvoj in inovacije z integracijo sodelovanja in z ozaveščanjem gospodarstva, znanosti in širše družbe o dejavnostih zavoda InnoRenew CoE.

- Sistematično razvit edinstven položaj v slovenskem, regionalnem in evropskem prostoru kot odlična inštitucija, ki bo proizvedla inovativne rešitve, ki bodo dopolnile in razširile obstoječe tradicije in veščine ter naslovile upadajočo učinkovitost sektorja.

- Implementiran načrt raziskovanja, razvoja in inovacij, z močno podporo Inštituta Fraunhofer Wilhelm-Klauditz, z zaposlovanjem ustreznega raziskovalnega ter administrativnega osebja, pridobivanjem infrastrukture in učinkovitim upravljanjem raziskovalnega dela v InnoRenew CoE.

 

Vizija InnoRenew CoE je postati vodilna raziskovalna institucija na področju obnovljivih materialov in trajnostne gradnje. S tem bo InnoRenew CoE postal zgled za mednarodno raziskovalno odličnost, za podporo raziskovalne sfere gospodarstvu in za ozaveščanje in vključevanje javnosti v raziskovalne aktivnosti.

 

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.