Skoči na vsebino

NOVICA

S sodelovanjem v projektu Innova-FI do izboljšanja politik na področju finančnih instrumentov 

Ljubljana, 10. julij 2018 – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) sodeluje v novem projektu programa Interreg Europe na temo finančnih instrumentov za inovacije, Innova-FI (Financial instruments for innovation). Namen projekta, ki ga osem partnerjev iz Portugalske, Grčije, Italije, Španije, Poljske, Litve, Belgije in Slovenije izvaja od začetka junija, je narediti pregled obstoječih finančnih instrumentov za spodbujanje inovacij in pripraviti akcijski načrt za izboljšanje politik na tem področju.

 

Projektni partnerji so se v začetku julija na povabilo vodilnega partnerja, portugalske Agencije za inovacije (ANI), sestali v Portu in predstavili stanje na področju finančnih instrumentov za spodbujanje inovacij v posameznih državah in regijah, naredili pregled obstoječih strateških okvirjev in pripravili osnutek metodologij, po katerih bodo izvajali aktivnosti. 

 

Projekt Innova-FI, ki se izvaja v okviru programa Interreg Europe, zajema tri vrste aktivnosti, in sicer mapiranje, izmenjavo izkušenj in pripravo akcijskega načrta. Vsak partner bo pripravil pregled finančnih instrumentov, namenjenih spodbujanju inovacij v MSP, v svoji regiji (v primeru Slovenije na nacionalni ravni). Vsi partnerji bodo organizirali delavnico oziroma konferenco na temo finančnih instrumentov, kamor bodo povabil strokovnjake in vse projektne partnerje. Ti bodo na dogodek pripeljali tudi svoje deležnike. Končni izdelek projekta bo akcijski načrt, ki bo pripravljen na podlagi predhodno zbranih informacij.

 

Več o projektu