Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za energetsko sanacija Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor

Ljubljana, 12. julij 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Celovito energetsko sanacijo objekta Dijaški dom Lizike Jančar Maribor«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta znaša 885.000 evrov, Kohezijski sklad bo k temu znesku prispeval 292.000 evrov.

 

V okviru naložbe bo izvedena celovita energetska prenova objekta, pri čemer bodo izvedeni naslednji ukrepi: izolacija toplotnega ovoja in strehe, zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva, hidravlično uravnoteženje sistema, vgradnja toplotnih ventilov in lokalnega prezračevanja z rekuperacijo, sprememba energenta ogrevanja, prenova razsvetljave v skupnih prostorih in dograditev sistema energetskega monitoringa. Tako bo predvidoma prenovljenih 6.674,97 m2 neto tlorisne površine.

 

Več informacij: Ministrstvo za infrastrukturo.