Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Smerkolj med 16. in 19. julijem na visokem političnem forumu Organizacije združenih narodov za trajnostni razvoj

Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj se bo prihodnji teden v New Yorku udeležila ministrskega dela zasedanja visokega političnega foruma Organizacije združenih narodov (OZN) za trajnostni razvoj (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF), ki bo od 16. do 19. julija 2017. Na srečanju bo poročala o aktivnostih Slovenije na področju uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja - Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. HLPF je sicer ključna platforma znotraj Ekonomsko-socialnega sveta OZN, namenjena izvajanju rednih pregledov napredka Agende 2030. Slovenija je svoj nacionalni pregled opravila v letu 2017, naslednjega pa je napovedala za leto 2020.


Delegacija Republike Slovenije bo na zasedanju poročala tudi o aktivnostih naše države na področju zagotavljanja kakovosti življenja za vse v okviru decembra 2017 sprejete Strategije razvoja Slovenije sprejela, ki je osrednji nacionalni okvir za uresničevanje Agende 2030. Kolegom iz drugih držav bodo predstavili tudi aktivnosti na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in prihodnje načrte, zastavljene v Zakonu o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije, ki ga je 17. aprila 2018 sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Zakon opredeljuje cilje in način dolgoročnega načrtovanja, financiranja ter izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije.


Sodelovanje slovenske delegacije na ministrskem delu zasedanja je pomembno tudi z vidika kandidature Slovenije za članstvo v Ekonomskem in socialnem svetu OZN za obdobje 2023–2025. Slovenija daje velik pomen delu ECOSOC in njegovim naporom, povezanim z gospodarskimi, socialnimi in okolijskimi dimenzijami OZN, posebno primernemu in učinkovitemu nadaljevanju dosedanjega dela ter pregledu napredka pri izvajanju Agende 2030 za trajnostni razvoj in Pariškega sporazuma. Slovenija se tudi sicer vključuje v delo na področjih iz pristojnosti ECOSOCa in bi rada še bolj aktivno prispevala k izpolnjevanju njegovega pomembnega mandata.