Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru

Ljubljana, 12. julij 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta znaša 2,9 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj bo k temu znesku prispeval 400.000 evrov.

 

Mestna občina Koper namerava sanirati degradirano zemljišče ob Semedelski promenadi. Cilj projekta je ureditev parkovnih površin, s čimer bo odpravljena funkcionalna in socialna degradacija. Predvideni ukrepi vključujejo ureditev zelenih in tlakovanih parkovnih površin, ureditev dostopov, pešpoti, mosta s kolesarsko stezo, ureditev urbane opreme, ureditev javne razsvetljave in elektro priključkov, ureditev rekreacijskih in prireditvenih površin, ureditev vodnih elementov, otroških igrišč, sanitarij in servisnih ter tehničnih objektov. 

 

Več informacij: Ministrstvo za okolje in prostor.