Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije

Ljubljana, 26. julij 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 220.000 evrov. Evropski socialni sklad bo k temu znesku prispeval 176.000 evrov, dobrih 85.000 v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in nekaj več kot 90.000 v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

 

Predmet javnega razpisa, ki ga bo predvidoma prihodnji teden objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je sofinanciranje projekta nevladnih organizacij, ki je namenjen krepitvi enakosti in preprečevanju diskriminacije v Republiki Sloveniji. Ključni cilj je izboljšati osveščenost in usposobljenost nevladnih organizacij o pomenu enakopravnosti in krepitvi enakosti, razumevanju in preprečevanju diskriminacije, ter o možnostih varstva pred diskriminacijo najbolj izpostavljenih skupin v Sloveniji, še zlasti Romov, istospolno usmerjenih, beguncev in socialno šibkejših.

 

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.