Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za mentorske sheme za socialna podjetja

Ljubljana, 9. avgust 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«, ki bo predvidoma objavljen jutri. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa znaša 3,2 milijona evrov. Evropski socialni sklad bo zanj prispeval 2,5 milijona evrov, 1,4 milijona evrov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 1,1 milijona evrov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

 

Javni razpis, ki bo predvidoma objavljen jutri, bo prispeval k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva in usposabljanjem mentorjev. Razdeljen je na dva ločena sklopa.

 

Namen sklopa A je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje zaposlenih v socialnih podjetjih, s poudarkom na zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin. Tako bi  preko mentorjev kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji prispevali k njihovi večji socialni vključenosti in višji stopnji zaposlenosti. Prenos znanj iz mentorjev na zaposlene in krepitev njihovih kompetenc posledično zagotavlja tudi trajni obstoj socialnih podjetij na trgu.

Sklop B istega javnega razpisa pa je namenjen okrepitvi usposobljenosti, znanja in kompetenc mentorjev na področju socialnega podjetništva preko izobraževanj oziroma usposabljanj (»train the trainer«).

 

Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.