Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za ureditev mestnega jedra v Novem mestu

Ljubljana, 31. avgust 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za ureditev mestnega jedra v Novem mestu. Za naložbo v vrednosti dobrih sedem milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 3,7 milijona evrov.

 

Glavni cilj projekta, v okviru katerega namerava Mestna občina Novo mesto revitalizirati območje mestnega jedra - Glavni trg, je odprava elementov socialne, fizične in funkcionalne degradacije. Območje želijo narediti bolj privlačno za bivanje mlajših generacij in tako izboljšati starostno strukturo prebivalcev.

 

V okviru projekta je predvidena funkcionalna prenova javnih površin z ureditvijo urbane opreme, površin za pešce, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa, dostavnih in interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti. Predvidena je tudi prenova gospodarske javne infrastrukture. 

 

Z izvedbo predvidenih investicijskih ukrepov se bo ustvaril kakovosten bivanjski prostor v mestnem jedru, ki bo obenem primeren in privlačen za hitrejši razvoj dejavnosti v centru mesta in izvedbo najrazličnejših vsebin, kar bo pozitivno vplivalo tudi na število obiskovalcev in turistov ter zmanjšanje števila praznih lokalov v centru mesta.

 

Več: Ministrstvo za okolje in prostor in Mestna občina Novo mesto.