Skoči na vsebino

NOVICA

Vabilo na delavnico za prijavitelje  za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, 19. september 2018

Vabljeni na delavnico za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki bo 19. septembra 2018 ob 10. uri v hotelu Alte Post v Lipnici (Avstrija).

 

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru 4. roka javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020, ki se bo zaključil 28. novembra 2018.

 

Delavnica bo odprta za prijaviteljr iz obeh držav (simultano tolmačenje bo zagotovljeno). Poleg splošnega bo delavnica vključevala tudi tematsko usmerjen del v manjših skupinah, zato vas prosimo, da pri registraciji na delavnico izberete tisto prednostno os, ki vas najbolj zanima (oz. v okviru katere bi želeli oddati predlog projekta).

 

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 41 projektov, v skupni vrednosti 42,6 milijona evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Do sedaj je tako dodeljenih oziroma pogodbeno vezanih dobrih 94 odstotkov vseh razpoložljivih programskih sredstev. V okviru 4. roka za predložitev vlog je tako na voljo nekaj več kot 2,3 milijona evrov ESRR.

 

Na osnovi pregleda odobrenih projektov, ugotavljamo, da na ravni programa še nismo dosegli vseh načrtovanih vrednosti programskih kazalnikov. Kazalniki, kjer vrednosti še niso dosežene se nanašajo na projekte na temo raziskav in razvoja (1. specifični cilj) in na temo internacionalizacije (3. specifični cilj) v okviru 1. prednostne osi, na tematiko bio-in geodiverzitete (prednostna naložba 6c) v okviru 2. prednostne osi ter projekte, ki vključujejo raziskovalne institucije na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (prednostna naložba 6f). Glede na višino razpoložljivih sredstev, v okviru prednostne osi 1 in doseganje vrednosti programskih kazalnikov, velja upoštevati priporočilo, da projekti, ki se prijavljajo na 4. rok za predložitev vlog v okviru te prednostne osi naj ne presegajo 550.000 evrov ESRR sredstev.

 

Prijave na delavnico so možne na sledeči povezavi: http://www.si-at.eu/en2/workshop-for-applicants/.