Skoči na vsebino

NOVICA

O ciljih trajnostnega razvoja tudi v osnovnih šolah

Ljubljana, 26. september 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je ta teden vse osnove šole v Sloveniji opremila z didaktično namizno igro Ciljajmo cilje!, ki bo učencem pomagala pri učenju o ciljih trajnostnega razvoja. Slovenija se je k uresničevanju teh 17 globalnih ciljev do leta 2030 zavezala pred tremi leti skupaj z ostalimi državami članicami Združenih narodov (ZN). Osnovne šole igro Ciljajmo Cilje prejemajo v tednu, ko v New Yorku poteka zasedanje 73. Generalne skupščine ZN ter številni drugi dogodki v EU in po svetu, katerih cilj je krepiti zavedanje in delovanje v smeri ciljev trajnostnega razvoja. Pri tem je ključno partnerstvo med vladami, zasebnim sektorjem in civilno družbo, ne le na ravni posameznih držav, temveč tudi na globalni ravni.

 

Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Marko Bandelli je v pismu ravnateljicam in ravnateljem osnovnih šol poudaril, da za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja »potrebujemo večje zavedanje o trenutnem stanju v katerem se nahaja naš planet, o prekomerni rabi naravnih virov, nevzdržni proizvodnji in potrošnji, neenakosti med državami, podnebnih spremembah ter drugih globalnih izzivih, s katerimi se soočajo trenutne generacije. Da bi prihodnjim generacijam omogočili razmere, v katerih bi lahko uresničevale svoje potenciale, moramo zavedanje začeti širiti že med najmlajšimi,« je podaril minister.

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki koordinira uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji, je slovensko različico namizne igre Ciljajmo Cilje! (Go Goals!) izdala v sodelovanju z OZN. Igra je namenjena poučevanju osnovnošolskih otrok o vsebinah in pomenu ciljev trajnostnega razvoja ter seznanjanju z globalnimi razvojnimi izzivi in vprašanj na njim prijazen in  zabaven način. Igra je v elektronski obliki brezplačno na voljo tudi na povezavi https://go-goals.org/sl/.

 

Dodatne izvode igre so prejeli tudi učiteljice in učitelji, ki v šolskem letu 2018/2019 sodelujejo v projektu Semena sprememb, ki prav tako poteka pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v sodelovanju z Uradom RS za mladino. Z njo želi država spodbujati aktivno državljanstvo in krepiti odgovornosti do trajnostnega razvoja skozi izkustveno učenje. Projekt je del številnih mednarodnih pobud za poučevanje o globalnem razvoju kot je na primer Največja svetovna učna ura, ki so namenjene učiteljem in šolam, da pridobijo gradiva in vsebine za poučevanje ter se povezujejo s šolami iz drugih držav.

 

Medsebojno povezanih in neločljivih 17 ciljev je namreč mogoče uresničiti le, če kot družba ozavestimo nujnost spremembe vedenja in upoštevanja ekonomskega, okoljskega in družbenega stebra razvoja. Da bi vsem omogočili dostop do kakovostnega izobraževanja, izkoreninili lakoto in revščino, zmanjšali obremenitev okolja in sprejeli ukrepe za boj proti podnebnim spremembam, potrebujemo sodelovanje celotne družbe, še posebej mladih, ki so ključna generacija za uresničevanje ciljev v prihodnosti. Slovenija si kot članica ZN na globalni ravni prizadeva za skladnost politik za trajnostni razvoj, zagovarja krepitev vloge žensk in deklic, zagotavljanje miroljubnih in vključujočih družb, dobro upravljanje, enake možnosti, kakovostno izobraževanje, trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri ter odpravo revščine in
lakote.

 

Slovenija je po letošnjem indeksu doseganja ciljev trajnostnega razvoja na visokem 8 mestu med 156 vključenimi državami. Kljub temu pa našo državo čakajo še številni izzivi, predvsem na področju trajnostne porabe in potrošnje ter infrastrukture in partnerstev za doseganje ciljev. Pri porabi naravnih virov na prebivalca, Slovenija na primer dosega najslabše rezultate v regiji, saj še vedno porabljamo 2,75-krat več naravnih virov, kot jih imamo na voljo.