Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska sredstva za ureditev južnega dela Soboškega jezera

Ljubljana, 5. oktober 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Soboško jezero – Ureditev južnega dela«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta znaša dobrih 1,5 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 980.000 evrov.

 

Mestna občina Murska Sobota bo sanirala degradirano zemljišče območja gramoznice, kjer se v severovzhodnem delu zaključuje izkop gramoza, voda pa se uporablja tudi za namakanje kmetijskih površin. Cilj projekta je ureditev južnega dela Soboškega jezera, katerega območje obsega 43.183 m2. Celovita revitalizacija bo zajemala ureditev novih brežin in zunanjo ureditev, postavitev vadbenih postaj motoričnega parka, postavitev urbane opreme in otroških igral, ureditev utrjenih površin, prireditvenega prostora in piknik prostorov, ureditev naravnega biotopa v ozadju ter osvetlitev površin. 

 

Več informacij: Ministrstvo za okolje in prostor.