Skoči na vsebino

NOVICA

Državna sekretarka v Šibeniku o regionalnem razvoju in evropskih skladih 

Šibenik, 5. oktober 2018 – Državna sekretarka dr. Nevenka Ribič se je udeležila mednarodne konference Dnevi regionalnega razvoja in evropskih skladov v Šibeniku. Kot panelistka je sodelovala v razpravi o implementaciji evropskih sredstev in finančni perspektivi po 2020. Zbrane je uvodoma nagovoril tudi hrvaški predsednik vlade, Andrej Plenković.

 

Na povabilo hrvaškega ministrstva za regionalni razvoj in evropske sklade se je državna sekretarka dr. Nevenka Ribič udeležila mednarodne konference Dnevi regionalnega razvoja in evropskih skladov, kjer je z visokimi predstavniki iz Hrvaške, Slovaške, Poljske, Romunije, Madžarske, Makedonije in Malte razpravljala o izkušnjah na področju implementacije evropskih sredstev in finančni perspektivi po 2020.

 

Uvodoma je izrazila veselje, da Slovenija in Hrvaška na področju čezmejnega sodelovanja letos beležita že 15 let uspešnega sodelovanja: »Sodelovanje se je začelo že leta 2003, ko še nobene država ni bila članica Evropske unije, in se nadaljuje še danes. Veseli me, da je v mesecu decembru v okviru Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014–2020 predvidena potrditev zadnjega strateškega projekta za celostno obvladovanje poplavne ogroženosti na čezmejnih področjih«. Projekti evropskega teritorialnega sodelovanja predstavljajo neprecenljivo evropsko dodano vrednost in delujejo kot vzvod za krepitev razvojnih potencialov in spodbujanje konkurenčnosti Evropske unije kot celote. 

 

Udeleženci so razpravljali tudi o prihodnosti evropske kohezijske politike. Slovenija zagovarja močno kohezijsko politiko tudi v prihodnjem finančnem obdobju, zato predlog Evropske komisije, v katerem kohezijska politika ostaja ključna razvojna politika Evropske unije ter ključna politika za soočanje z globalnimi izzivi, pozdravlja. »Kohezijska politika mora Unijo še močneje pripravljati na izzive globalizacije. Ostati mora povezana z inovacijami, raziskavami, konkurenčnostjo, ustvarjanjem kakovostnih delovnih mest in trajnostnim razvojem. Vse ob upoštevanju zagotavljanja znanja, kompetenc in različnih spretnosti, ki so osnova za soočanje posameznikov z globalnimi izzivi ter hkratnemu naslavljanju teritorialnih izzivov regij in držav,« je povedala državna sekretarka Ribič. Poudarila je, da je evropska kohezijska politika odločilno prispevala k temu, da je Slovenije ponovno na poti gospodarske rasti. Ne samo finančno temveč tudi v smislu strukturnih reform.