Skoči na vsebino

NOVICA

Odziv SVRK na navedbe člana Evropskega računskega sodišča v zvezi s koriščenjem sredstev evropske kohezijske politike 2014–2020

 

Odziv Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) na današnje navedbe člana Evropskega računskega sodišča Sama Jereba v zvezi s koriščenjem sredstev evropske kohezijske politike 2014-2020 v Sloveniji:
 

Aktualna vlada se zaveda, da je Slovenija nekoliko zastala v izvajanju tekočega programskega obdobja evropske kohezijske politike 2014–2020, kar se odraža predvsem v zadnji fazi izvajanja, t. j. izjemno nizkih povračilih sredstev iz EU blagajne v slovenski proračun. V okviru izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 je bilo sicer od januarja 2014 do konca avgusta 2018 (novejši podatki bodo na voljo v prihodnjih dneh) dodeljene 2,1 milijarde evrov oz. slabih 70 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del), pogodbeno vezane je 2 milijarde evrov oz. 65 odstotkov razpoložljivih sredstev, iz slovenskega proračuna je izplačanih 489 milijonov evrov oz. 16 odstotkov razpoložljivih sredstev, povračil iz EU blagajne v slovenski proračun pa je le za 294 milijonov evrov ali 9,6 odstotkov razpoložljivih sredstev. Razlog za nizko realizacijo v razmerju do bruseljske blagajne je predvsem v kompleksnem in še ne v celoti delujočem IT sistemu. V tem mandatnem obdobju bomo zato naredili vse, da se ta težava prioritetno razreši in posledično tudi ta faza v čim večji možni meri pospeši. Če namreč aktualno programsko obdobje 2014–2020 (končuje se konec leta 2023) primerjamo s petim letom izvajanja v programskem obdobju 2007–2013, ko smo iz bruseljske blagajne počrpali okvirno 30 odstotkov razpoložljivih sredstev, lahko ugotovimo, da bomo morali v pospešitev vložiti še veliko naporov. Akcijski načrt aktivnosti za pospešitev smo zato že pripravili, in sicer bomo aktivnosti usmerili predvsem v že omenjeno IT področje (zagotovitev vseh potrebnih funkcionalnosti), v zmanjšanje razkoraka med izplačili iz proračuna RS in povračili iz proračuna EU, kjer je naš cilj, da v Bruselj do konca leta 2018 predložimo še za 200 milijonov evrov zahtevkov za plačilo. Kot je že napovedal minister Marko Bandelli v svoji predstavitvi pred pristojnim parlamentarnim odborom, bomo po potrebi spremenili tudi Operativni program 2014–2020 in sredstva z vsebin, ker izvajanje ni optimalno preusmerili na druga področja.