Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada izdala spremembo uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike

Ljubljana, 18. oktober 2018 – Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Objavila jo bo v Uradnem listu RS.

 

Omenjena uredba je doslej predvidevala administrativna preverjanja stroškov dela zaposlenih na ministrstvih po izplačilih iz državnega proračuna in pred povračilom iz bruseljske blagajne. S ciljem pospešitve koriščenja evropskih sredstev se s spremembo uredbe sedaj takšen način preverjanj uvaja tudi za stroške drugih obdavčljivih osebnih prejemkov, ki se izplačujejo fizičnim osebam in izhajajo iz avtorskih, podjemnih oz. drugih pogodb.