Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Bandelli s predstavniki Mladinskega sveta Slovenije


Ljubljana, 24. oktober 2018 – Minister Marko Bandelli se je sestal s predstavniki Mladinskega sveta Slovenije (MSS). Razpravljali so o vlogi mladih v okviru razvoja Slovenije vključno z evropsko kohezijsko politiko. Predstavniki MSS so izrazili zadovoljstvo z dosedanjim sodelovanjem in si ga želijo tudi v prihodnje.


Izpostavili so sodelovanje v okviru priprave prostovoljnega nacionalnega pregleda uresničevanja Agende 2030 v letu 2017. Pregled je dal mladim priložnost, da vanj vključijo lastno neodvisno poglavje o položaju mladih v Sloveniji. Mladinska delegatka Slovenije pri OZN, ki deluje v okviru MSS, se je s slovensko delegacijo julija 2017 tudi udeležila zasedanja v New Yorku, kjer je položaj mladih v Sloveniji tudi podrobneje predstavila. Zadovoljni so tudi s sodelovanjem v okviru priprave Strategije razvoja Slovenije 2030, želijo pa si aktivnega sodelovanja tudi v okviru njenega uresničevanja. 


Minister Marko Bandelli si želi, da se intenzivno sodelovanje nadaljuje, saj je medgeneracijsko povezovanje edini način za doseganje razvojnih dosežkov, ki bodo prispevali h kakovostnejšemu življenju za vse. Miselnost osredotočanja izključno na sedanjost moramo preseči s pogledom v prihodnost, kar bo koristilo vsem v družbi. Zato je MSS pozval k nadaljnjemu aktivnemu sodelovanju na področju uresničevanja Agende 2030 za trajnostni razvoj in v okviru tega tudi k sodelovanju v procesih na področju prihodnosti evropske kohezijske politike.