Skoči na vsebino

NOVICA

Odobreni projekti v okviru petega roka za oddajo projektnih vlog Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Ljubljana, 14. november 2018 - Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska (OzS) je v ponedeljek, 12. novembra 2018, v Mali Nedelji odobrili projekte, predložene v okviru petega roka za oddajo projektnih vlog. 


V okviru petega roka za oddajo projektnih vlog je bilo predloženih skupno 12 projektnih vlog. Člani OzS so potrdili 3 projektne predloge, 8 neustreznih projektnih predlogov pa so zavrnili. Na prednostni osi Privlačna regija je bil odobren projekt HOUSES, na prednostni osi Regija sodelovanja pa projekta DUAL TRANSFER in NeMeSzov III.


Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma januarja 2019 sklenjene pogodbe o sofinanciranju s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


Skupaj bo tako v programu po zaključku petih rokov vezanih za okoli 12,3 milijona evrov sredstev oziroma 92,5 odstotka vseh razpoložljivih programskih sredstev, kar uvršča program med uspešnejše na ravni EU.


Odobreni projekti so del mozaika uspešnega povezovanja skupnega obmejnega prostora. Partnerji na obeh straneh meje uspešno sodelujejo in prispevajo k ohranjanju in promociji bogate naravne in kulturne dediščine obmejnega prostora. S sodelovanjem so ti učinki večji, kot če bi se aktivnosti izvajale nepovezano samo na eni strani mejnega območja. 

 

Programska spletna stran